JHL on aloittanut laittoman kolmipäiväisen lakon Arkea Oy:tä vastaan. JHL syyttää Arkeaa sopimusshoppailusta. Tosiasiassa kysymys on Arkean siirtymisestä noudattamaan ravintola-alan ainoaa yleissitovaa työehtosopimusta. Samalla JHL on kiistänyt Arkealta järjestäytymisvapauden. JHL:n toiminta on lyhytnäköistä, kun ottaa huomioon kuntien taloudellisen tilanteen ja siitä aiheutuvan tarpeen uudistaa työehtoja. Työehtojen uudistaminen turvaa työpaikkojen säilymistä pidemmällä aikavälillä. Alan yleissitovaa työehtosopimusta korkeampien palkkojen ja muiden työehtojen soveltaminen tarkoittaa suoraa tukea veronmaksajilta työntekijöille.

JHL:n väitteet sopimusshoppailusta eivät perustu tosiasioihin. MaRan ja Palvelualojen ammattiliitto PAMin neuvottelemassa yleissitovassa työehtosopimuksessa on sovittu sellainen palkkataso ja muut ehdot, joilla avoimilla markkinoilla toimiva ravintolayritys pystyy toimimaan. Avainta-työehtosopimus on yleinen kuntien yhtiöiden toimintoja koskeva sopimus, jossa ei ole otettu huomioon ravintola-alan taloudellista kantokykyä. Se on syntynyt aikana, jolloin kunnilla oli rahaa ja veronmaksajilla halua tukea kuntien liikelaitosten ja yhtiöiden toimintaa.

– Miksi kuntien omistamissa liikelaitoksissa ja yhtiöissä pitäisi olla korkeammat palkat, selvästi pidemmät lomat ja merkittävästi paremmat muut työsuhteen ehdot kuin täysin vastaavassa työssä yksityisessä henkilöstöravintolayrityksessä. Olisi mielenkiintoista kuulla JHL:n perustelut vaatimukselleen, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Arkea on liittynyt kiinteistö- ja ravintola-aloja edustavien työnantajaliittojen jäseniksi.

– Samalla Arkealle on syntynyt normaalin työmarkkinoilla noudatetun käytännön mukaisesti velvollisuus soveltaa näiden liittojen neuvottelemia yleissitovia työehtosopimuksia. JHL:n lakko kohdistuu siten suoraan Arkean järjestäytymisvapauteen. Millainen meteli syntyisi, jos työnantaja tai työnantajaliitto yrittäisi vaikuttaa työntekijöiden järjestäytymiseen, Timo Lappi kysyy.

JHL on väittänyt, että Arkea on laiminlyönyt velvoitteen yt-neuvotteluista. JHL:n väite on totuudenvastainen. Arkean liittyminen työnantajaliiton jäseneksi ja siitä aiheutuva velvollisuus soveltaa työnantajaliiton neuvottelemaa työehtosopimusta ei ole yhteistoimintalain mukaan yt-menettelyn piiriin kuuluva asia. Tämän pitäisi olla JHL:nkin tiedossa. JHL on myös väittänyt Arkean rikkoneen lakia vaihtamalla työehtosopimukset kesken kauden uusiin työehtosopimuksiin. Väite ei pidä paikkaansa, koska sopimukset vaihtuvat vasta nykyisen sopimuskauden päättyessä maaliskuussa 2020.

– On ikävää, että kouluissa ja päiväkodeissa olevat lapset ovat joutuneet välillisesti JHL:n järjestöllisten toimien kohteeksi. JHL:n tulisi lopettaa lakot heti ja turvata työntekijöiden asema pidemmällä aikavälillä. Kuntien ja kuntaomisteisten yhtiöiden taloudellinen tilanne ei parane lakkoilemalla ja taloudelliset tosiasiat kiistämällä, Timo Lappi sanoo.

 

Lisätietoja:                        

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 7345549