Majoitusalan yritysten liikevaihto kasvoi viime vuonna 5,7 prosenttia. Ulkomaisista asiakkaista eniten yöpymisiä kirjattiin venäläisille, ruotsalaisille, saksalaisille ja isobritannialaisille. Kiinalaisten matkailijoiden määrä kasvoi eniten, mutta myös venäläisten matkailu Suomeen piristyi loppuvuodesta ruplan vahvistuessa. Kotimaan yöpymiset kasvoivat 2,6 prosenttia monen heikon vuoden jälkeen. Ravintola-alan liikevaihto kasvoi 4,7 prosenttia. Kasvu oli nopeinta pikaruokasektorilla. Anniskeluravintoloiden liikevaihto kasvoi noin 4 prosenttia, mikä oli yksistään ruokamyynnin ansiota. Ravintoloiden alkoholimyynti jatkoi laskuaan ja väheni vuoden aikana yli 2 prosenttia. Alkoholin matkustajatuonti kasvoi THL:n matkustajatuontitutkimuksen mukaan 5 prosenttia vuonna 2016 sataprosenttiseksi alkoholiksi muutettuna. Esimerkiksi oluen matkustajatuonti litroina lisääntyi lähes 16 prosenttia. ”Suomen hyvä matkailuvuosi näkyi selvästi matkailu- ja ravintola-alan palvelujen kysynnässä. Piristynyt yksityinen kulutus ja matala inflaatio paransivat myös kotimaista ostovoimaa”, sanoo MaRan pääekonomisti Ari Peltoniemi. Matkailu- ja ravintola-ala odottaa kasvun kiihtyvän kesää kohti mentäessä. Ravintola-alalle ennustetaan noin 6 prosentin ja majoitusalalle noin 8 prosentin liikevaihdon kasvua vuoden ensimmäisellä puoliskolla. ”Suomi on saanut juhlavuotenaan ansaitusti tunnustusta upeana matkakohteena useissa kansainvälisissä matkailujulkaisuissa. Kuluttajien hyvä luottamus piristää kotimaista kysyntää myös kuluvana vuonna”, tiivistää MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi ”Matkailu- ja ravintola-alan huolena on kuitenkin anniskelumyynnin heikko kehitys ja matkustajatuonnin kasvu. Suomen valtio tukee viihderisteilyjä noin 250 miljoonalla eurolla vuosittain. Alkoholilakiehdotusta tulisi muuttaa anniskelumyyntiä suosivaksi ja viihdemerenkulun tukia tulisi leikata merkittävästi kilpailuvääristymän vähentämiseksi. Alkoholin kulutuksen siirtyminen ravintoloihin olisi suotuisaa, sillä ravintolat ovat ylivoimaisesti eniten verotuloja ja työllisyyttä tuova alkoholin jakelukanava”, Lappi jatkaa.   Lisätietoa: toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549   *Luvut perustuvat MaRan jäsenkyselyyn.