Työehtosopimusratkaisu on molemmille toimialoille kaksivuotinen (1.11.2017–31.10.2019). Ratkaisun mukaan niissä hiihtokeskus- ja ohjelmapalvelualan yrityksissä, joissa on luottamusmies, palkankorotuksista sovitaan paikallisesti. Jos yrityksessä ei ole luottamusmiestä tai jolleivät osapuolet saavuta yksimielisyyttä palkkaratkaisusta, palkkoja korotetaan vähintään 1,6 prosenttia vuosina 2018 ja 2019. Ohjelmapalvelualan sopimukseen sisältyy myös nykyistä laajemmat työajan tasoittumisjärjestelmät. Toimialalle on tyypillistä, että välillä töitä on erittäin paljon (esimerkiksi joulun aikaan) ja välillä on hiljaista. Laajemman tasoittumisjärjestelmän myötä työntekijät voivat tehdä enemmän työtä sesonkina ja pitää palkallista tasoittumisvapaata hiljaisempana aikana. Pidemmästä tasoittumisjärjestelmästä sovitaan paikallisesti luottamusmiehen kanssa. Sopimukseen osallistuvat työntekijät saavat vastineeksi uudet ilta- ja yölisät. Niiden maksamisajoista ja euromääristä on sovittu työehtosopimuksessa, mutta niistä voidaan sopia yrityksen ja luottamusmiehen välillä toisin.Hiihtokeskusalalla osapuolet voivat sopia paikallisesti kokeilusta, jossa osa-aikatyöntekijät voivat tehdä sesonkina enemmän työtä ja pitää palkallista lomaa hiljaisempana aikana. Liitot osallistuvat kokeiluun. Tavoitteena on antaa osa-aikaisille työntekijöille lisää tunteja kiireaikana ja mahdollisuuksien mukaan luoda kokoaikaisia työsuhteita. ”Sovintoehdotuksen hyväksyminen ja työrauhan turvaaminen on tärkeää, jotta kymmenet tuhannet matkailijat voivat nauttia joulun ja uudenvuoden sesongista ilman uhkaa työrauhan rikkomisesta. Tällä on suuri merkitys Suomen maineelle matkailumaana. Olen tyytyväinen siihen, että työehtosopimusratkaisut syntyivät vaikeista lähtökohdista huolimatta”, toteaa MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi. Lisätiedot:toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549