Pääosin marraskuulle ajoittuva pikkujoulusesonki on mara-alan suurin yksittäinen sesonki. Pikkujoulusesonkina alkoholin myynti kasvaa normaaliin verrattuna 10–15 prosenttia. Myös ruokamyynti kasvaa huomattavasti. Ruoan osuus ravintoloiden myynnistä on kasvanut anniskelumyynnin pitkään jatkuneen laskun vuoksi. Myös pikkujoulusesonkina ravintoloiden myynnin kasvu perustuu suurelta osin lisääntyvään ruokamyyntiin. Mara-alan yritysten pikkujoulumyynti on kehittynyt heikosti muutamana edellisenä vuonna, mihin on vaikuttanut Suomen heikko taloustilanne. Nyt Suomen talous on kääntynyt pieneen kasvuun. Myös kuluttajien luottamus omaan talouteen on kivunnut hyvälle tasolle. ”Pikkujoulumyynti kasvaa tänä sesonkina selvästi. Kasvuodotukset kertovat suomalaisten yritysten parantuneesta taloustilanteesta”, sanoo MaRan ekonomisti Jouni Vihmo.   Suomen hitaasta talouskasvusta huolimatta matkailu- ja ravintola-alan myynti on kehittynyt hyvin koko kuluvan vuoden. Tammi-syyskuussa liikevaihto kasvoi noin 5 prosenttia. Myynnin ennakoidaan kasvavan koko loppuvuoden. MaRan sesonkikyselyyn vastasi 194 MaRan jäsenyritystä, jotka edustavat alan liikevaihdosta noin kolmasosaa.   Liite: Pikkujoulusesonki 2016 Lisätiedot: ekonomisti Jouni Vihmo, 050 520 1636