Valtioneuvosto on tänään päättänyt, ettei ravintoloita koskevia rajoituksia lievennetä. Päätös osoittaa, ettei valtioneuvosto kunnioita elinkeinovapautta, omaisuudensuojaa eikä työntekijöiden oikeutta työhön. Valtioneuvosto ei piittaa sen harkintavaltaa rajoittavista tartuntatautilain säännöksistä eikä aiemmista omista päätöksistään. Ankarat rajoitustoimet oli tarkoitettu poikkeusoloihin ja epidemian tasolle 2. Niitä ei ollut tarkoitettu sovellettaviksi tilanteessa, jossa tartunnat vähenevät, ovat määrällisesti pieniä, tartuntaketjut voidaan jäljittää tehokkaasti ja rokotukset etenevät rivakasti. Valtioneuvosto suhtautuu erittäin ylimielisesti yrittäjien ja työntekijöiden taloudelliseen ja henkiseen ahdinkoon. On paheksuttavaa, että valtioneuvosto asettaa yhtäältä matkailu- ja ravintola-alan ja toisaalta tapahtuma-, kulttuuri- ja urheilualan vastakkain.

Valtioneuvosto päätti tänään, että leviämisvaiheen maakunnissa ruokaravintoloiden on lopetettava anniskelu edelleen klo 19 ja ravintolat on suljettava klo 20. Muiden ravintoloiden tuntia aiemmin. Perustason ja kiihtymisvaiheen rajoituksiinkaan ei tule muutoksia. Valtioneuvosto teki vain muodolliset päätökset ja siirsi Etelä-Karjalan maakunnan ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ravintolat perustason ja Varsinais-Suomen ravintolat kiihtymisvaiheen sääntelyn piiriin.

Matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yritykset, työntekijät ja freelancerit ovat historiallisesti pahemmassa ahdingossa kuin koskaan. Ne ovat tässä tilanteessa täysin ilman omaa syytään. Ahdinko ei enää aiheudu koronaviruksesta, vaan valtioneuvoston ja STM:n ohjauksessa olevien aluehallintovirastojen täysin kohtuuttomista ja ylimitoitetuista rajoitustoimista.

– Ravintola-alan yrittäjät ja työntekijät ovat jääneet valtioneuvoston sisäisten erimielisyyksien pelinappuloiksi.  Ravintolat voisivat tarjota leviämisvaiheen maakunnissa heti töitä 10 000 henkilölle, jos anniskelu sallittaisiin klo 22 asti ja aukiolo klo 23 asti. Valtioneuvosto pitää 10 000 alan työntekijää ja heidän perheitään poliittisen veivauksen panttivankeina. Myös koululaisten kesätyön ja alamme oppilaitoksista valmistuvien työn saaminen estyy, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa valtioneuvoston toiminnan lainmukaisuutta

Tartuntatautilain 58 a §:n 4 momentin mukaan valtioneuvosto voi asetuksellaan määrätä anniskelun lopetettavaksi ennen klo 22 ja ravintolan suljettavaksi ennen klo 23 vain, jos ”tartuntataudin leviämisen estäminen on valtakunnallisesti epidemian nopean kiihtymisen tai muuntuneen viruksen leviämisen uhan vuoksi välttämätöntä ja alueella todetaan muuntuneen viruksen väestöleviämistä tai tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti selvittämään ja jotka aiheuttavat asiantuntija-arvion mukaan merkittävän riskin uusien tartuntojen leviämiseen alueella". Jos nämä edellytykset eivät täyty, valtioneuvoston on lain mukaan viipymättä ryhdyttävä toimiin säännösten kumoamiseksi.

– Ankarien rajoitusten maakunnissa ilmaantuvuus on alentunut merkittävästi eikä muitakaan säännöksessä mainittuja ankaran sääntelyn edellytyksiä ole enää olemassa. Valtioneuvosto ei näytä piittaavan laista. Oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa, että valtioneuvosto noudattaa lakia. Olisi mielenkiintoista kuulla, miten oikeuskansleri perustelee sääntelyn lainmukaisuuden tartuntatautilain 58 a §:n 4 momentin näkökulmasta, Lappi kysyy.

Mitä vihreät ja vasemmistoliitto tekevät?

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan vihreät ja vasemmistoliitto eivät suostu lieventämään ravintolarajoituksia, jollei tapahtuma-alan rajoituksia lievennetä samanaikaisesti.

– Ihmettelen suuresti, kuinka paljon nämä puolueet ovat muuttuneet aikojen saatossa. Vihreät on aiemmin tunnettu ravintola-alan yrittäjien piirissä palvelu- ja ravintolakulttuurimyönteisenä puolueena. Vasemmistoliitto on puolestaan aina aiemmin ollut työn tekemisen ja työntekijöiden puolella, Lappi toteaa.

Toimialojen ja niiden työntekijöiden asettaminen vastakkain on paheksuttavaa

Valtioneuvosto on päätöksillään asettanut vastakkain kaksi koronaviruksesta ja rajoitustoimista pahinten kärsinyttä alaa: yhtäältä matkailu- ja ravintola-alan ja toisaalta tapahtuma-, kulttuuri ja urheilualan. Tämä osuu erittäin kipeästi juuri MaRaan ja sen jäsenyrityksiin. MaRassa on jäseniä kaikilta noilta toimialoilta.

– Tapahtuma-, kulttuuri- ja urheilualojen rajoitustoimien purkaminen nopeasti on välttämätöntä. Valtioneuvosto ei kuitenkaan voi asettaa näiden alojen yrityksiä ja ravintolayrityksiä sekä työntekijöitä vastakkain. Se ei voi perustella kireitä ravintolatoiminnan rajoituksia sillä, ettei se ole yksimielinen tapahtuma-alan rajoitusten lieventämisestä, Lappi sanoo.

Ravintolarajoitusten jatkaminen kireinä on erittäin huono uutinen myös artisteille ja muille taiteilijoille, joiden palvelujen suuria ostajia ravintolat, hotellit ja kylpylät ovat. Esimerkiksi bändien livekeikoista suuri osa järjestetään ravintoloissa, klubeilla ja tanssilavoilla.

– Olen hyvin huolissani siitä, millä jäsenyrityksemme voivat ostaa taiteilijoiden palveluja, kun kassoissa ei ole rahaa edes palkkojen ja vuokrien maksuun. Perusteettoman kireät toiminnan rajoitukset upottavat nämä yritykset joka päivä entistä syvemmälle, Lappi toteaa.

Tanssikiellon poistuminen olisi tuonut töitä viihdetaiteilijoille

Tietojemme mukaan valtioneuvoston käsittelyssä oli liikkumisrajoituksen ja tanssikiellon poistaminen perustason maakuntien ravintoloista. Koska valtioneuvosto päätti jättää rajoitustoimet ennalleen, tätäkään lievennystä ei tullut.

– Tämä päätös osoittaa hyvin tilanteen nurinkurisuuden. Jos liikkumisrajoitus ja tanssikielto olisi kumottu, hotelli-, kylpylä- ja ravintolayritykset olisivat voineet aloittaa bändien live-keikat ja tanssimisen. Näin lukuisat artistit, roudarit ja muut taiteen ja viihteen ammattilaiset olisivat saaneet töitä. Nyt hekin jäävät vaille näitä työtilaisuuksia, Lappi toteaa.

Juhliminen siirtyy puistoihin ja koteihin tulevana viikonloppuna

Tuleva koulujen ja opiskelujen päätösviikonloppu on erittäin tärkeä myös leviämisvaiheen maakunnan ravintoloille.

– Ravintoloiden tulee sulkea ovensa joko klo 19 tai 20. Kun viikonlopuksi on ennustettu hyvää säätä, juhliminen siirtyy puistoihin, muihin julkisiin paikkoihin ja koteihin. Juhliminen ravintoloissa ja niiden terasseilla olisi ollut valvottua, tuonut työtä työntekijöille, yrittäjille kassaan rahaa ja valtiolle verotuloja. On mahdoton ymmärtää, miksi valtioneuvosto haluaa siirtää juhlimisen julkisille paikoille ja koteihin, Lappi ihmettelee.

 

Lisätietoja    

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549