Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 245/2020 vp)

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (MaRa) on ollut kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja talousvaliokunnassa tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. MaRa pyytää, että sosiaali- ja terveysvaliokunta ottaa tämän lisälausunnon huomioon asian käsittelyssä.   

 

Hiihtokeskusten liikuntatilat eivät muodosta erityistä riskiä koronaviruksen leviämiselle

Ehdotuksen 58 g §:n mukaan kunta tai aluehallintovirasto voisi viimesijaisena keinoja sulkea tiloja, joissa olisi erityinen mahdollisuus merkittävien tartuntaketjujen syntymiselle. Nämä tilat ovat ehdotuksen mukaan sellaisia, joissa lähikontakteja tai muita tartunnan mahdollistavia kontakteja syntyy tai niitä on tilojen käyttöön liittyvin rakenteellisin sekä toiminnallisin ratkaisuin hankala kokonaisuudessaan välttää. Erityisen riskialttiiksi tiloiksi katsotaan ehdotuksen 58 g 4 momentti - 1 kohdan mukaan myös joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät tilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat.

MaRa pyytää, että sulkemisuhan alla olevien tilojen listaa supistetaan ja täsmennetään. Liikuntatiloja koskevaa 58 g § 4 momentin 1 - kohtaa tulee muuttaa niin, että siinä mainitaan tarkkarajaisesti ja täsmällisesti ne liikuntapaikat, joissa on erityinen riski koronaviruksen leviämiselle.

Sosiaali- ja terveysministeriö on muistiossaan 18.1.2021 talousvaliokunnalle tuonut esiin, että lokakuun 2020 jälkeen esimerkiksi Helsingin kaupungissa on tiedossa kolmisenkymmentä tartuntaa, jotka on jäljitetty hiihto- ja laskettelukeskuksessa oleskeluun eri puolella Itä- ja Pohjois-Suomea. Ministeriö toteaa muistiossaan myös, että ulkona ladulla tai rinteessä tartuntoja tuskin tapahtuu.

STM:n muistiossa hiihtokeskuksella tarkoitetaan jäljempänä 2 kohdassa tarkoitettua kokonaisuutta. Nyt esillä olevassa asiassa on kuitenkin kysymys vain jäljempänä 1 kohdassa mainitusta rinneliiketoimintaan kuuluvista liikuntatiloista. Ongelman aiheuttaa se, että hiihtokeskus -termiä käytetään kahdessa eri merkityksessä. Sillä voidaan tarkoittaa

  1. hiihtohissi- ja rinneliiketoimintaa, johon kuuluu kokonaisuus, kun asiakas käy ostamassa lipun, mahdollisesti vuokraa lasketteluvälineet, nousee hiihtohissin avulla ylös ja laskettelee alas (jäljempänä rinneliiketoiminta).
  2. edellä 1 kohdassa mainitun lisäksi kaikkea sitä toimintaa, joka on rakentunut tunturin ympärille. Tällöin siihen kuuluvat myös muun muassa ravintolat, hotellit, mökit ja ohjelmapalveluyritykset.

Hallituksen esityksessä olevia liikuntatiloja ovat rinneliiketoimintaan kuuluvat tilat. Niistä STM on todennut, että rinteissä tartuntoja tuskin tapahtuu. Tämän vuoksi on selvää, ettei rinneliiketoimintaan kuuluvia liikuntatiloja voida sulkea. Mahdollisuus niiden sulkemiseen ei ole oikeasuhtaista eikä välttämätöntä.

MaRa toteaa, että sulkulistalla olevien tilojen kohdalla erityisen tartuntariskin täytyy liittyä nimenomaan asiakkaiden oleskeluun ko. tiloissa. STM:n muistiosta käy ilmi, etteivät rinneliiketoimintaan kuuluvat liikuntatilat muodosta erityistä riskiä koronaviruksen leviämiselle. Näin ollen niiden sulkemiseen ei ole mitään perusteita.

 

 

Kunnioittavasti,
 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa

 

Timo Lappi

toimitusjohtaja