Valtiovarainministeriölle
Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta (VN/23866/2023)

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (jäljempänä MaRa) edustaa kattavasti Suomessa toimivaa matkailu- ja ravintola-alaa. Liikenteen verotukseen ja maksuihin liittyvillä päätöksillä on olennainen vaikutus kotimaan matkailun kustannuksiin. Suurin osa kotimaan matkailusta tehdään omalla autolla.  

MaRa toteaa lausuntonaan seuraavaa:

 

1. Ehdotus ajoneuvoveron alentamisesta

Ajoneuvoveron kertymä on viime vuosien aikana hieman pienentynyt keskimääräisten päästöjen alentuessa. Ajoneuvoveroa kerättiin 1 104 miljoonaa euroa vuonna 2022. Tästä perusveron osuus on noin 60 prosenttia ja käyttövoimaveron noin 40 prosenttia. Perusveron tuotosta 555 miljoonaa euroa kertyi henkilöautoista ja 101 miljoonaa euroa pakettiautoista. Keskimääräinen rekisterissä olevilta henkilöautoilta kannettava ajoneuvoveron perusvero vuodelta 2022 on noin 190 euroa vuodessa. Vastaavasti pakettiautojen keskimääräinen perusvero on noin 338 euroa vuodessa. (Valtion budjetti 2023) (lähde Autoalan tiedotuskeskus – ajoneuvovero).

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoverolakia siten, että henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusveron tasoa kevennettäisiin yhteensä 50 miljoonalla eurolla. Kevennys kohdistuisi keski- ja suuripäästöisiin autoihin sekä niihin vanhimpiin autoihin, joista ei ole päästömittaustietoa. Uudempien autojen verotus ei muuttuisi.

Käytännössä veronalennus koskee ennen 1.9.2018 rekisteröityjä autoja. Veronalennus alkaisi päästötasolla 111 g/km ja ulottuisi päästötasolle 210 g/km. Veronalennuksen kohteena olevien autojen vuosittainen ajoneuvovero kevenisi keskimäärin noin 28 euroa. Suurimmillaan veronalennus olisi 52 euroa vuodessa.

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan veronkevennyksellä alennettaisiin maltillisesti keski- ja suuripäästöisten autojen verorasitusta, sillä erityisesti näiden autojen käyttökustannukset ovat nousseet polttoaineen hinnan kohoamisen myötä. Perusveron alennus pyritään painottamaan alemman tulotason kotitalouksien käytössä oleviin vanhempiin autoihin. Veronalennus pyrittäisiin toteuttamaan siten, että sen valtiontaloutta heikentävä vaikutus vähenisi pitkällä aikavälillä autokannan uusiutumisen myötä.

 

2. Ajoneuvoveron alentaminen ei ole perusteltua

Kallis polttoaineiden hinta vaikuttaa suoraan suomalaisten matkustushalukkuuteen kotimaassa, sillä suomalaiset tekevät esimerkiksi Pohjois-Suomen matkoista noin 90 prosenttia henkilöautolla. Korvaavia vaihtoehtoja henkilöautolle ei käytännössä ole. Polttoaineen korkea hinta tukee kotimaan matkailun sijaan ulkomaan matkailua, koska esimerkiksi viihderisteilyjen ja ulkomaan lentojen polttoaineet ovat arvonlisäveroista vapaita. Tilannetta pahentaa vielä se, että polttoaineveron osuudesta maksetaan arvonlisäveroa.  Synkkiä pilviä kotimaan matkailun ylle tuo se, että hallitus on nostamassa kotimaan majoituspalveluiden, liikenteen ja kulttuuritapahtumien arvonlisäveroja ja jatkaa EU-maiden kireintä alkoholijuomien verottamista.

Hallitus on keventämässä liikenteen kustannuksia pitämällä biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen tason vuonna 2024 nykytasolla (13,5 prosenttia). Jakeluvelvoitteeseen tehdään lisäksi vuosina 2025–2027 maltilliset korotukset. Tämän lisäksi hallitus on alentamassa polttoaineen verotusta yhteensä yli 200 miljoonalla eurolla. MaRa kannattaa näitä esityksiä ja on antanut niistä lausunnot.  

MaRa ei sen sijaan pidä kannatettavana ehdotusta ajoneuvoveron alentamisesta. Veronalennus kohdistuu käytännössä vain eniten päästäviin autoihin, mikä ei ole perusteltua päästöjen vähentämisen ja autokannan uusiutumisen vauhdittamisen näkökulmasta. Se kannustaisi hankkimaan ulkomailta vanhoja ja paljon päästöjä aiheuttavia autoja.

Jos ajoneuvoveroja kuitenkin alennetaan, se tulisi kohdistaa vähäpäästöisiin autoihin, koska se kannustaisi kuluttajia hankkimaan niitä. Veronalennuksen kohdentaminen vanhoihin ja suuripäästöisiin autoihin ei ole perusteltua ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta.

Hallitusohjelman mukaan tällä hallituskaudella aloitetaan liikenteen verotuksen ja maksujen kokonaisuudistus valtiovarainministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön yhteistyönä.

Liikenteeltä kerätään veroja vuositasolla noin viisi miljardia euroa (ilman arvonlisäveroja) polttoaineveroina, ajoneuvoveroina ja autoveroina. Liikenteen verotulot tulevat vuoteen 2030 mennessä laskemaan liikenteen sähköistyessä sadoilla miljoonilla euroilla polttoaineen kulutuksen vähentymisen seurauksena. Matkailun kannalta neutraali vero on vuotuinen ajoneuvovero. Sen muutoksilla ja kohdentamisella sähköautojen yleistyttyä enemmän sähköautoihin voidaan paikata ainakin osin polttoaineverojen verotuottojen laskua. MaRa vastustaa kilometriveroa ja tiemaksuja, koska ne nostaisivat liikkumisen kustannuksia Suomessa, vähentäisivät kotimaan matkailua ja lisäisivät ulkomaan matkailua. 

                                           

Kunnioittavasti,

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

 

Timo Lappi                                              Kai Massa
toimitusjohtaja                                         lakimies