Työ- ja elinkeinoministeriölle  
Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta (VN/14579/2022)

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (jäljempänä MaRa) toteaa lausuntonaan seuraavaa:

 

1.  Venäjän hyökkäyssodan seurauksista

 

Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan aiheuttama kansainvälisen tilanteen kiristyminen, pakotteet, energian ja raaka-aineiden voimakas hinnannousu ovat iskeneet raskaasti matkailu- ja ravintola-alaan. Esimerkiksi huhtikuussa 2022 dieselin hinta oli 48 prosenttia ja sähkön hinta 31 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Ravintoloiden maksamat tukkuhinnat ovat kohonneet kuluttajahintoja nopeammin. Vuoden 2022 helmikuussa ravintolaruoan raaka-aineiden tukkuhintojen muutos oli vuositasolla 8,5 prosenttia, kun vastaavasti yleiset kuluttajahinnat nousivat 4,5 prosenttia.  Taloudellista ahdinkoa syventää se, että yritykset kohtaavat uuden kriisin koronapandemian raskaiden rajoitustoimien jälkeen.

Polttoainehintojen äkillinen nousu kriisin seurauksena aiheutti myös logistiikka-alan toimijoille merkittävän kustannuslisän, johon kaikissa toiminnoissa ei ollut varauduttu. MaRa pitää esitettyä polttoainetukea kuljetusyrityksille tarpeellisena, josta tarkemmin lausunnon kohdassa 2.

MaRa toteaa, että polttoaineiden hintojen nousu on myös erittäin negatiivinen asia kotimaan matkailun kannalta.  Suomi on harvaan asuttu maa, jossa etäisyydet ovat pitkiä. Auto on kotimaan matkailussa ylivoimaisesti suosituin liikenneväline. Polttoaineen hinnannousu tekee kotimaan matkailun kalliimmaksi suhteessa ulkomaan matkailuun. Kotimaan matkailun korvaantuessa ulkomaan matkoilla, Suomi menettää verotuloja ja työpaikkoja.

 

2.  Polttoainetuki kuljetusyrityksille

 

MaRa toteaa, että kuljetusyritysten tukeminen Venäjän aloittaman hyökkäyssodan aiheuttamien yllättävien ja voimakkaasti kohonneiden polttoainekustannuksien takia on tarpeellista.

Ehdotettu polttoainetuki turvaa kuljetusyritysten toiminnan jatkuvuutta mikä on myös yhteiskunnan logistiikan toimivuuden kannalta välttämätöntä. Kustannustuki pitää kuitenkin valmistella niin, että tuki kohdistuu sellaisiin tukikaudella (helmi-huhtikuu) kulutetun polttoaineen kustannuksien nousuun, joita kuljetusyritys ei ole pystynyt siirtämään asiakashintoihinsa. Polttoainetuki pitäisi pystyä määrittämään toteutuneisiin hintoihin ja käytettyyn polttoaineen määrään. Olettamusten käyttö tukien määrittelyssä voi johtaa siihen, että kuljetusyritys, joka on todellisuudessa kärsinyt polttoaineen hinnannoususta ei saa siitä riittävää kompensaatiota ja toisaalta yritys, joka on pystynyt ostaa pitkäaikaisilla sopimuksilla polttoainetta ja on saanut mahdollisia paljousalennuksia, saa ylikompensaatiota.

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

                               

Timo Lappi                                              Kai Massa

toimitusjohtaja                                       lakimies