Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt MaRalta lausuntoa ravitsemistoiminnan rajoittamista koskevasta asetusvalmistelusta. MaRa lausuu asiasta seuraavan. Lausunnon lähtökohtana on saatekirjeessä oleva maininta siitä, että rajoitusten rakenteeseen ja laajuuteen ei ole valmisteltu muutoksia nykyiseen asetukseen verrattuna.

 

Ravintola-alan yrittäjät ja työntekijät ovat kärsineet suuria taloudellisia tappiota koronapandemian ja rajoitusten takia. Alan yrittäjien taloudellinen tilanne on erittäin heikko, minkä takia sellaisia rajoituksia ei voida säätää, joista ei voida poiketa koronapassin avulla. Yritysten heikko taloudellinen tilanne heijastuu myös alan työntekijöihin erittäin negatiivisesti, mikä on saanut ainakin yli 10 000 työntekijää vaihtamaan alaa lopullisesti. Jos rajoitukset ja epävarmuus tulevaisuudesta jatkuvat, lisää työntekijöitä siirtyy toisille toimialoille. Tämä uhkaa vakavalla tavalla toimialan elpymistä kriisistä.

Koronakriisi näyttää jatkuvan eikä loppua ole näköpiirissä. Suuri rokottamien kansalaisten määrä aiheuttaa sen, että sairaan- ja terveydenhoito voi kuormittua ainakin useiden kuukausien ajan, mahdollisesti vielä pidempään. Ratkaisuna ei voi olla se, että ravintoloiden toimintaa rajoitetaan ilman, että ravintola pääsee rajoituksista eroon koronapassilla. Ravintola-alan yrittäjät ja työntekijät eivät kestä taloudellisesti eikä henkisesti tällaista ratkaisua.

Ravintoloita koskevat rajoitukset tulee kumota viipymättä, kun ne eivät ole enää välttämättömiä ja oikeasuhtaisia, kuten tartuntatautilaki edellyttää. Valtioneuvoston tulee ottaa tämä huomioon siitä huolimatta, että asetuksen antamiseen oikeuttava väliaikainen laki on voimassa kesäkuun 2022 loppuun asti.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa mietinnössään (StVM 9/2021) seuraavan: Valiokunta kiinnittää erityistä huomiota siihen, että ruokaravintoloiden sulkeminen ennen klo 21:tä tarkoittaa tosiasiassa useiden ruokaravintoloiden sulkemista. Ruokaravintoloiden osalta sulkeminen asetuksella ennen klo 21:tä tulee olla erityisen korkean kynnyksen takana.

MaRa katsoo, että valtioneuvoston ei tule missään olosuhteissa säätää sellaisia rajoituksia, joita ravintola ei voi välttää ottamalla käyttöön koronapassi. Valtioneuvoston tulee ottaa huomioon sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä oleva lausuma siitä, että ruokaravintoloiden sulkeminen ennen klo 21 tarkoittaa tosiasiassa useiden ruokaravintoloiden sulkemista kokonaan. Rajoitukset on kumottava viipymättä, kun ne eivät ole välttämättömiä ja oikeasuhtaisia.

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

 

Timo Lappi                         Veli-Matti Aittoniemi

toimitusjohtaja                   varatoimitusjohtaja