Sosiaali- ja terveysministeriölle
ALKOHOLI- JA ALKOHOLIJUOMAVEROSTA ANNETUN LAIN LIITTEEN MUUTTAMINEN

Hallituksen esityksessä ehdotetaan alkoholijuomien vähittäismyyntiä koskevia säännöksiä muutettavaksi siten, että sallittaisiin luvanvaraiseen vähittäismyyntiin enintään 5,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien alkoholijuomien lisäksi myös enintään 8,0 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät käymisteitse valmistetut alkoholijuomat. 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry kannattaa hallituksen esitystä alkoholijuomien prosenttirajan nostamisesta ja vähittäismyynnin laajentamisesta. Alkoholilain vuonna 2018 toteutettu kokonaisuudistus kevensi merkittävästi anniskelusta ravintoloille aiheutunutta hallinnollista taakkaa ja kevensi anniskelua sekä anniskeluaikasääntelyä. Ravintolat olivat tyytyväisiä uudistukseen ja sen johdosta myös yhteistyö viranomaisten kanssa parani aikaisempaan verrattuna.

Anniskelun määrä ravintoloissa jatkoi laskua uudistuksesta huolimatta. Ravintoloiden kannalta positiivista on, että kuluttajatottumusten muutoksen vuoksi anniskeltujen juomien arvo jatkaa kasvuaan. Ravintoloissa nautitaan vähemmän alkoholia, mutta asiakkaat ostavat arvokkaampia juomia kuin aikaisemmin. Alkoholin nauttiminen ravintoloissa aiheuttaa vähiten haittoja ja tuottaa eniten verotuloja sekä työllisyyttä, minkä takia anniskelua olisi järkevää suosia myös lakeja säädettäessä. Myös alkoholin kokonaiskulutus on laskenut edelleen, eikä alkoholilain uudistuksesta aiheutunut arvioidun suuruista alkoholihaittojen kasvua.

MaRa pitää perusteltuna, että suomalaisessa alkoholipolitiikassa edetään eurooppalaiseen suuntaan. Nuoremmat ikäluokat ovat aikaisempaa kansainvälisempiä ja kuluttavat ravintolapalveluita eurooppalaiseen tapaan. Muutokset alkoholipolitiikassa eivät vaikuta kotimaiseen kulutukseen samalla tavoin kuin aikaisemmin. Nyt ehdotettu muutos ei ole ravintoloiden kannalta merkittävä, mutta se on askel oikeaan suuntaan. Ravintoloille olennaisinta olisi sallia vähittäismyyntiin enintään 15 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät alkoholijuomat. Asiakas voisi ostaa mukaan ravintolan maahantuoman viinipullon. MaRa pitää tärkeänä, että tämä muutos selvitetään hallitusohjelmaan kirjatulla tavalla.

Hallituksen esityksessä todetaan, että muutoin kuin käymisteitse valmistettavat alkoholijuomat eivät olisi samanlaisessa asemassa kuin käymisteitse valmistetut. MaRa katsoo, että yritysten yhdenvertainen kohtelu ja tasapuolisen kilpailun takaaminen ovat muutosta toteutettaessa tärkeää. Sääntelyssä ei tule kohdella eri tavalla saman vahvuisia alkoholijuomia. Nykyisin valmistustavalla ei ole merkitystä vähittäismyynnissä.

Sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, että alkoholijuomien erilaista kohtelua voidaan pitää hyväksyttävänä ja oikeasuhtaisena, koska tarkoituksena on suojella lapsia ja nuoria päihteiden käyttöön liittyviltä riskeiltä. MaRa toteaa, että alkoholilaki kieltää alaikäisille myynnin ja alkoholijuomien välittämisen alaikäiselle. Tämä sääntely on riittävää.

MaRa kannattaa lakiesityksen kirjausta, jonka mukaan vähittäismyyntiluvan edellytyksiä ei muutettaisi, minkä vuoksi nykyisillä luvanhaltijoilla ei olisi tarvetta hakea uusia lupia muutoksen toteuttamiseksi.

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

 

Veli-Matti Aittoniemi                              Kai Massa
varatoimitusjohtaja                                lakimies