Hallitusneuvottelujen Elinvoimainen Suomi -neuvotteluryhmä on pyytänyt MaRalta lausuntoa kestävästä ja työllistävästä kasvusta kotimarkkinoilla.

 

Kiitämme mahdollisuudesta esittää näkemyksiämme kestävästä ja työllistävästä kasvusta kotimarkkinoilla. Lausumme kunnioittavasti seuraavan.

 

Matkailu- ja ravintola-alat ovat erittäin työvoimavaltaisia toimialoja. Toimialan 140 000 työllisestä alle 26-vuotiaiden osuus on noin 30 prosenttia. Toimiala työllistää myös vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia ja maahanmuuttajia. Työvoimakulujen osuus esimerkiksi ravintolatoiminnassa vaihtelee 30 ja 40 prosentin välillä liikevaihdosta. Toimiala työllistää nyt ja tulevaisuudessa myös rakennemuutosalueilla. Hotelli- ja ravintolatoimialan arvonlisäyksestä yli 80 prosenttia jää Suomeen.

Toimialan keskeinen ongelma on, että suomalaiset matkustavat vähän kotimaassaan verrattuna muihin Pohjoismaihin. Kotimaan yöpymiset 2013 – 18 ovat kasvaneet Suomessa 7,5 %, Norjassa 16,2 %, Tanskassa 21,3 % ja Ruotsissa 23,6 %. Samanaikaisesti Eurostatin tilastot osoittavat, että suomalaiset ovat EU:n ahkerimpia ulkomaan matkailijoita. Suomen matkustustaseen alijäämä on 2,1 miljardia euroa. Se on kasvanut vuoden 2013 jälkeen 1,3 miljardilla eurolla. Kotimaan matkat tehdään pääasiassa henkilöautoilla, junilla ja busseilla. Ulkomaan matkat puolestaan lentokoneilla ja viihderisteilijöillä.

Ilmastonmuutoksen torjumisen sekä työllisyyden ja verotulojen kasvun näkökulmasta olisi suotavaa, että suomalaiset matkustaisivat enemmän kotimaassa ja käyttäisivät täällä paitsi matkailutoimialan myös kaupan toimialan palveluja ulkomaan matkojen ja ulkomaisen verkkokaupan sijaan.

Ulkomaan matkailulle on monia syitä, joihin ei voida vaikuttaa politiikkatoimin. Yhteen ulkomaan matkailun syyhyn, Suomen kalleuteen verrattuna useimpiin ulkomaan suosikkimatkakohteisiin, voidaan vaikuttaa politiikkatoimin. Kotimaan matkailun kalleutta on vielä korostanut ostovoiman lähes nollakehitys vuosina 2008 – 2016. Huolimatta palvelujen korkeista hinnoista toimialan yritysten kannattavuus on heikko.

Kotimaan matkailun ja toimialamme muiden palvelujen kasvun kannalta ovat tärkeitä kaikki sellaiset politiikkatoimet, joilla parannetaan kuluttajien ostovoimaa ja vähennetään yritysten kustannuksia. Tämä parantaa kotimaan hintakilpailukykyä. Erityisesti arvonlisäverojen ja alkoholijuomaveron korottaminen olisivat erittäin haitallisia, koska ne kohdistuvat vain kotimaan matkailuun ja kulutukseen kotimaassa. Alkoholin verotus ravintoloissa on jo nykyisin Suomessa EU-maiden kireintä. Veronkorotukset edistävät myös kokous- ja kongressimatkailua viihderisteilijöillä hotellien, kylpylöiden ja kongressikeskusten sijaan.

Kotimaan matkailun ja kotimaisen kulutuksen kannalta kilometrivero ja tietullit olisivat haitallisia. Ne vähentäisivät automatkailua ja kuluttamista kotimaassa, mutta samalla lisäisivät lentämistä ulkomaille ja viihderisteilyjä. Automatkailun kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät, mutta lento- ja viihderisteilyjen kasvun myötä kasvihuonekaasupäästöt lisääntyisivät.

Kotimaan matkailun ja palvelujen kuluttamisen edistäminen kotimaassa ovat parhaita tapoja luoda kestävää ja työllistävää kasvua. Matkailu- ja ravintola-alan kannalta parhaita työllisyyttä ja kestävää kasvua koskevia politiikkatoimia ovat:

  1. Ansiotuloverotuksen keventäminen kaikissa tuloluokissa.
  2. Anniskelun arvonlisäveron alentaminen 14 prosenttiin.
  3. Pidättäytyminen arvonlisä- ja alkoholiverojen korotuksista.
  4. Ei säädetä kilometriveroa eikä tietulleja.
  5. Vähennetään kilpailua vääristäviä viihderisteilyjen tukia.

 

Toimitamme mielellämme lisätietoja ja laskelmia näkemystemme tueksi.

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Timo Lappi                                              Veli-Matti Aittoniemi

toimitusjohtaja                                          varatoimitusjohtaja