Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle
Asia: HE 175/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

                                           

Valtiovarainvaliokunnan verojaosto on pyytänyt Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. MaRa lausuu asiasta seuraavan.

 

HE 175/2021 vp

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan, että oluen alennetun verotason raja nostettaisiin 2,8 tilavuusprosentista 3,5 tilavuusprosenttiin etyylialkoholia. Muutos ehdotetaan toteutettavaksi siten, ettei sillä olisi nykyisillä kulutusmäärillä vaikutusta alkoholiveron tuottoon. Tästä johtuen miedon oluen verotaso nostettaisiin nykyisestä 24,75 sentistä 28,35 senttiin senttilitralta etyylialkoholia. 

Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamista koskevan direktiivin muutos. 

Lisäksi ehdotetaan, että toiseen EU:n jäsenvaltioon toimitettavan pientuotantotodistuksen antamista koskeva direktiivin säännös pantaisiin Suomessa täytäntöön siten, että pieni riippumaton valmistaja saisi antaa toimintaansa koskevan todistuksen itse. 

Denaturoitua alkoholia ja ravintolisien verottomuutta koskevia säännöksiä täsmennettäisiin. Laissa olevat viittaukset EU:n lainsäädäntöön päivitettäisiin. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022. 
 

Oluen alennetun verotason rajan nostaminen

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n jäsenenä on ravintoloiden yhteydessä toimivia pienpanimoita. MaRan jäsenenä olevat pienpanimot ovat pienpanimoalennuksen piirissä, ja niiden tuotteita myydään yleensä ravintoloissa ja lähialueen vähittäismyymälöissä.

MaRa kannattaa oluen alennetun verotason rajan nostamista. Muutos parantaa pienpanimoiden mahdollisuuksia tarjota uusia tuotteita, jotka ovat hieman miedompia kuin eniten valmistettu aikaisemman keskioluen vahvuinen olut.

Ravintolapanimoiden menestys perustuu monipuoliseen tarjontaan, jossa asiakkaille tarjotaan eri vahvuisia oluita ja uusia kiinnostavia olutlaatuja. Eräs viime aikojen trendeistä on mietojen oluiden suosion lisääntyminen. Nyt ehdotettu uudistus ei juuri vaikuta vain vähän alkoholia sisältävien oluiden hintaan, mutta alentaa merkittävämmin 2,8 – 3,5 tilavuusprosenttia sisältävien oluiden hintaa. Ehdotettu uudistus voi vahvistaa trendiä, jossa osa asiakkaista siirtyy miedompiin juomiin.
 

Pientuotantotodistus

MaRa kannattaa vaihtoehtoa, jonka mukaan valmistaja itse olisi oikeutettu antamaan kauppakumppaneilleen vuosituotantonsa määrää sekä oikeudellista ja taloudellista riippumattomuuttaan koskevan todistuksen. Muutos keventää sekä viranomaisille että yrittäjille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa.

 

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

 

Veli-Matti Aittoniemi

varatoimitusjohtaja