Korjaus talousvaliokunnassa antamaani lausuntoon HE 37/2021 vp.                                          

Olin tänään asiantuntijana kuultavana HE 37/2021 vp. Korjaan lausuntoani siltä osin kuin kysymys on ulosmyynnin huomioon ottamisesta sulkemiskorvauksen määrässä.

 

Ilmeisesti hallitus on esityksessään tarkoittanut sitä, että ravintolayrityksen ulosmyynti vertailukaudelta (helmikuu) vähentäisi sulkemiskorvauksen määrää. Olin ymmärtänyt TEM:n 18.3.2021 julkaiseman tiedotteen perusteella, että ulosmyynti ravintolasulun aikana vähentäisi sulkemiskorvauksen määrää.

Tämä todetaan 5 a §:n 3 momentin ensimmäisessä virkkeessä: Yrityksen tulee ilmoittaa hakemuksessaan sulkemisen kohteena olevan liiketoiminnan osuus liikevaihdostaan. Ilmeisesti tämä tarkoittaa sitä, että jos ravintolayrityksen ulosmyynnin osuus on ollut 20 prosenttia kokonaismyynnistä helmikuussa, niin sulkemisen kohteena olevan liiketoiminnan osuus on 80 prosenttia. Tämä pienentäisi merkittävästi ravintolayrityksen saamaa sulkemiskorvauksen määrää.

Moni ravintolayritys harjoittaa take away -myyntiä koronakriisin aikana vain siksi, että saisi työntekijöille työtunteja ja vähän rahaa päälle kaatuvien laskujen maksuun. Take away -myynti on ravintoloille tappiollista silloin, kun lähettiyritys vie ruoka-annoksen asiakkaalle. Lähettiyritykset pakottavat ravintolayritykset sopimusehdoissa siihen, että ravintolayrityksen täytyy myydä ruoka-annos samalla hinnalla asiakkaalle silloin, kun asiakas hakee itse annoksen ravintolasta ja kun lähettiyritys vie sen asiakkaalle. Lähettiyritysten komissiot ovat suurimmillaan jopa 30 prosenttia ruoka-annoksen hinnasta. Kun ravintolayritys saa 10 euron hintaisesta ruoka-annoksesta 7 euroa, myynti on voimakkaasti tappiollista. Moni yrittäjä pettyy raskaasti, jos tappiollinen take away -myynti pienentää sulkemiskorvausta.

MaRa katsoo, että ulosmyynnin ei tule vähentää sulkemisen kohteena olevan liiketoiminnan osuutta. Ravintolayrityksen tulee saada korvaus koko helmikuun ajan toiminnan osuudesta.

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

 

Timo Lappi

toimitusjohtaja