Veikkaus Oy on ilmoittanut käynnistävänsä yhteistoimintaneuvottelut, joihin kutsutaan 1300 henkilöä. Neuvottelujen taustalla on suunnitelma, jonka mukaan yhtiö lopettaa ravintoloiden pelipöydät. Yhtiön arvioima henkilöstövähennys on 350 – 400 henkeä, joista suurin osa on osa-aikaisia. Suunnitellulla uudelleenjärjestelyllä Veikkaus ilmoittaa tavoittelevansa kustannusrakenteen uudistamista ja toiminnan tehostamista.

Ravintolayhtiöt ovat voineet sopia pelipöytien sijoittamisesta ravintoloihin 50 vuoden ajan. Tällä hetkellä pelipöytiä on 162 ravintolassa noin 190. Veikkaus Oy:n ilmoituksen mukaan pelipöytien kate on noin 14 miljoonaa euroa.

Veikkaus Oy:n suunnittelema pelipöytien lopettaminen aiheuttaa monille ravintoloille ongelmia. Pelipöydät on sijoitettu yleensä yökerhoihin, jotka tarjoavat asiakkailleen monipuolisia palveluja myöhään iltaisin ja yöaikana. Näiden ravintoloiden toiminnan kannattavuus on viime vuosina heikentynyt. Tilanteeseen on vaikuttanut vapaa alkoholin matkustajatuonti ja muun viihdetarjonnan lisääntyminen. Kannattavuutta heikentää se, että asiakkaiden ravintolaillan aikana tekemien ostosten määrä pienenee. Siksi pelipöytien pitämisestä kertyvä kate ja niiden ravintolaan houkuttelemien asiakkaiden määrä on monelle yöravintolalle tärkeää.

Pelitoiminnan lakkauttaminen ravintoloissa aiheuttaa ongelmia Veikkaus Oy:n monopoliaseman vuoksi. Ravintolat ovat saaneet pelitoiminnasta hyvän lisäkatteen. Jos Veikkaus Oy lopettaa pelitoiminnan yksipuolisesti, ravintoloilla ei ole mahdollisuuksia hankkia tilalle korvaavaa pelitoimintaa, jonka avulla korvattaisiin menetetty kate ja asiakkaat. Veikkaus Oy:llä on lakisääteinen monopoli, joka estää ravintoloita tekemästä sopimuksia kilpailevien yhtiöiden kanssa.

Veikkaus Oy on ilmoittanut, että se lopettaa pelitoiminnan ravintoloissa kokonaan, koska sen on kohdeltava sopimuskumppaneitaan tasapuolisesti. Veikkaus Oy ilmeisesti katsoo, että määräävässä markkina-asemassa yhtiön on toimittava näin. Tilanne ei ole kuitenkaan näin yksiselitteinen. Veikkaus Oy on samaan aikaan ilmoittanut, että yhtiön omat pelipaikat kuten Helsingin Casino ja Feel Vegas-pelipaikkaketju säilyvät. Lisäksi Tampereelle tulee muutaman vuoden kuluessa toinen kasino. Määräävässä markkina-asemassa oleva yhtiö siis lakkauttaa yksipuolisesti yhteistyösopimukset ja keskittää toiminnan omiin toimipisteisiinsä. Veikkauksen omissa pelipisteissä on tehty sopimuksia ravintolapalveluiden tarjoamisesta ravintolayhtiöiden kanssa, mutta ravintoloiden kannalta tämä toiminta ei ole yhtä kannattavaa kuin ravintoloiden pelipöytien pitämisestä syntyvä kate.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry katsoo, että Veikkaus ei määräävän markkina-asemansa vuoksi voi lakkauttaa pelipöytiä koskevia sopimuksia yksipuolisesti. Jos näin toimitaan ravintolat menettävät pelitoiminnasta kertyvät tulot kokonaan, vaikka Veikkaus Oy jatkaa edelleen pelipöytien pitämistä omissa toimipisteissään. Veikkaus Oy:n on harkittava pelitoiminnan ulkoistamista niin, että pelaaminen ravintoloissa on mahdollista myös tulevina vuosina. Toinen mahdollisuus on vapauttaa ravintolapelit monopolisäätelystä, jolloin ravintolat voivat tehdä sopimuksia pelipöytien pitämisestä muiden yhtiöiden kanssa.

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

 

Timo Lappi                                                Veli-Matti Aittoniemi
toimitusjohtaja                                           varatoimitusjohtaja