TAPAHTUMATALOJEN KOULUTUSTILAISUUDET JA SEMINAARIT


Aluehallintoviraston sivuilla (usein kysytyt kysymykset) on listattu yleisötilaisuuksiksi katsottavia tilaisuuksia (”Mitä yleisötilaisuuksia, kokoontumisia ja toimintaa aluehallintovirastojen antamat määräykset koskevat?). Listaa on päivitetty 26.11.2020. Listaan on tällöin lisätty maininta, jonka mukaan yleisötilaisuuksia olisivat ”lähtökohtaisesti koulutustilaisuudet ja seminaarit, myös kaupallisten palveluntarjoajien järjestämät.”


Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n (jäljempänä MaRa) jäseninä olevien hotellien, kongressi- ja tapahtumatalojen ja messujärjestäjien kokoustiloissa (jäljempänä tapahtumatalot) järjestetään myös seminaareja ja koulutuksia. Tapahtumatalojen asiakkaat vuokraavat kokoustiloja erilaisten koulutus- ja seminaaritilaisuuksien järjestämistä varten. Tapahtumatalojen asiakkaita ovat yritykset ja julkisen sekä kolmannen sektorin toimijat. Koulutukset ja seminaarit järjestetään turvaväleillä ja hygieniaohjeistuksilla tapahtumataloon laaditun omavalvontaohjeistuksen mukaisesti.


Koulutus- ja seminaaritilaisuuden pitäminen yleisötilaisuutena tilaisuudesta ja sen osallistujista riippumatta aiheuttavaa merkittävää vahinkoa tapahtumataloille ja syventää niiden taloudellista kriisiä entisestään. Helsingissä toimivat hotellit menettävät tänä vuonna 70 prosenttia liikevaihdostaan. Muualla Suomen toimivista hotelleista 63 prosenttia arvioi menettävänsä vähintään 40 prosenttia liikevaihdostaan tänä vuonna. Alan yrityksistä 14 prosenttia arvioi olevansa konkurssiuhan alla ensi keväänä. Lähes 70 prosenttia kongressi- ja messualan yrityksistä arvioi menettävänsä vähintään 70 prosenttia liikevaihdostaan loppuvuonna. Alan yrityksistä 17 prosenttia arvioi olevan konkurssiuhan alla ensi keväänä.


MaRa katsoo, että koulutustilaisuus ja seminaari on yleisötilaisuus, jos siihen voi osallistua kuka tahansa maksutta tai maksua vastaan tilaisuuden osallistujamäärän rajoissa. Tällaisia yleisölle avoimia koulutustilaisuuksia ovat esimerkiksi kaikille avoimet luentotilaisuudet tai maksuttomat tai maksulliset seminaarit.


Yleisötilaisuutena ei sen sijaan voida pitää koulutustilaisuutta, joita yritykset tai muu yhteisöt järjestävät esimerkiksi omalle henkilökunnalleen. Jos koulutustilaisuuden järjestäjä on etukäteen määrittänyt koulutustilaisuuden osallistujat, tilaisuutta ei voi pitää kokoontumislain tarkoittamana yleisötilaisuutena. Yleisötilaisuuksina ei voi ylipäätään pitää organisaatioiden henkilöstölleen tai muuten rajatulle piirille järjestämiä ei-julkisia ja luottamuksellisia tilaisuuksia.


Seuraavassa tuodaan esille esimerkkejä millaisia suljettua (ei-yleisölle avoimia) tilaisuuksia voidaan tapahtumataloissa järjestää:


Esimerkki 1 (koulutustilaisuus)
Yritys X tilaa henkilökunnalleen (50 henkilöä) koulutuspäivän koulutuspalveluita tarjoavalta yritykseltä Y. Tapahtumatalo huolehtii kokoustiloista, kokoustekniikasta ja tarjoiluista ja siitä että tilaisuus on mahdollista järjestää hygienia- ja turvavälejä noudattaen. Kyseessä ei ole kokoontumislain tarkoittama yleisötilaisuus.

 

Esimerkki 2 (asiantuntijaseminaari)
Asiantuntijaorganisaatio (esimerkiksi sairaala) varaa tapahtumatalosta kokoustilan, josta organisaatiossa työskentelevät
asiantuntijat (20 henkilöä) voivat osallistua kansainväliseen seminaariin etäyhteyksin. Tapahtumatalo huolehtii tiloista, kokoustekniikasta ja tarjoiluista ja siitä että tilaisuus on mahdollista järjestää hygienia- ja turvavälejä noudattaen. Kyseessä ei ole kokoontumislain tarkoittama yleisötilaisuus.


MaRa katsoo, että aluehallintoviraston 26.11.2020 päivitetyssä ohjeessa oleva koulutustilaisuuksia ja seminaareja koskeva maininta on lakiin perustumaton, koska se ei erottele yleisölle avoimia koulutus- ja seminaaritilaisuuksia tilaisuuksista, joihin osallistujat on etukäteen rajattu. Ohje aiheuttaa tapahtumataloille merkittäviä taloudellisia tappioita, kun niissä järjestettäviä
koulutus- ja seminaaritilaisuuksia peruutetaan aluehallintoviraston uuden ohjeen takia.


MaRa katsoo, että aluehallintoviraston sivuilla olevaa mainintaa koulutustilaisuuksista ja seminaareista tulee täsmentää pikaisesti, koska kaikki tapahtumataloissa järjestettävät koulutustilaisuudet ja seminaarit eivät ole yleisötilaisuuksia.


Kunnioittavasti,


Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

 

Timo Lappi                      Veli-Matti Aittoniemi
toimitusjohtaja                 varatoimitusjohtaja