Viranomaiset ovat muokanneet aluehallintoviraston verkkosivuilla ollutta yleisötilaisuuksien määritelmää MaRan yhteydenoton pohjalta. Viranomaiset täsmensivät 2.12. koulutustilaisuuksia ja seminaareja koskevaa määritelmää niin, että yleisötilaisuuksia ovat ”lähtökohtaisesti kaikille avoimet, maksullisetkin koulutustilaisuudet ja seminaarit (myös kaupallisten palveluntarjoajien järjestämät)”.

Ennen MaRan yhteydenottoa STM:ään ja aluehallintovirastoihin aluehallintoviraston verkkosivujen kysymys-vastaus-pastalla yleisötilaisuuksiksi luokiteltiin ”lähtökohtaisesti koulutustilaisuudet ja seminaarit, myös kaupallisten palveluntarjoajien järjestämät.”

Määritelmän muokkaaminen selkiyttää tilanteen niiden MaRan jäsenyritysten osalta, joiden tiloissa asiakasyritykset ja muut organisaatiot voivat järjestää henkilöstölleen tai muuten rajatulle piirille ei-julkisia ja luottamuksellisia koulutus- ja seminaaritilaisuuksia. Näitä tilaisuuksia avien yleisötilaisuuksia koskevat kiellot tai rajoitukset eivät siis koske.

MaRa jäseninä olevien hotellien, kongressi- ja tapahtumatalojen ja messujärjestäjien kokoustiloissa järjestetään myös seminaareja ja koulutuksia. Asiakkaita ovat yritykset ja julkisen sekä kolmannen sektorin toimijat. Koulutukset ja seminaarit järjestetään turvaväleillä ja hygieniaohjeistuksilla tapahtumataloon laaditun omavalvontaohjeistuksen mukaisesti.

Koulutustilaisuus ja seminaari on yleisötilaisuus, jos siihen voi osallistua kuka tahansa maksutta tai maksua vastaan tilaisuuden osallistujamäärän rajoissa. Tällaisia yleisölle avoimia koulutustilaisuuksia ovat esimerkiksi kaikille avoimet luentotilaisuudet tai maksuttomat tai maksulliset seminaarit.   

Yleisötilaisuutena ei sen sijaan voida pitää koulutustilaisuutta, joita yritykset tai muu yhteisöt järjestävät esimerkiksi omalle henkilökunnalleen. Jos koulutustilaisuuden järjestäjä on etukäteen määrittänyt koulutustilaisuuden osallistujat, tilaisuutta ei voi pitää kokoontumislain tarkoittamana yleisötilaisuutena.