Rajanveto työsuhteessa tai yrittäjänä tehtävän työn välillä on joskus tulkinnanvarainen ja epäselvä. Nyt työsopimuslain tulkintaa pyritään täsmentämään lakitekstiin lisätyllä kokonaisarviointia ohjaavalla säännöksellä.

Lue jäsenohje kirjautumalla sivulle.