Tartuntatautilain väliaikaiset muutokset on vahvistettu ja ne tulevat voimaan maanantaista 22.2.2021 lukien. Lakimuutos antaa paikallisille ja alueellisille viranomaisille lisää valtaa koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Suurin osa muutoksista on voimassa 30.6.2021 saakka. 

Lain mukaan viranomainen voi asettaa alueellisia rajoituksia elinkeino- ja harrastustoimintaan silloin, kun se on välttämätöntä epidemian leviämisen estämiseksi. Velvoitteet ja rajoitukset perustuvat ihmisten välisten fyysisten kontaktien välttämiseen. 

Maanantaina 22.2. voimaan tulevat muutokset eivät koske ravitsemisliikkeitä.

 

STM:n tiedote

 

Lue myös 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö tartuntatautilaista (5.2.)