Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut lakiesityksen, jossa ehdotetaan tiukkoja matkustusrajoituksia. Terveysturvallisuus aiotaan taata ensisijaisesti karanteenilla ja toissijaisesti testauksella. Oikeuskansleri on katsonut, että lakiesityksessä ei perustella riittävästi karanteenin ensisijaisuutta. Siksi lakiesitys tuskin etenee esitetyssä muodossa eduskunnassa. Tämä voi tarkoittaa sitä, että matkustusrajoituksia koskeva laki saadaan voimaan vasta eduskunnan joulutauon jälkeen helmikuussa.

Ehdotuksen mukaan matkailijaa ei aseteta karanteeniin, jos hänellä on enintään 48 tuntia vanha lähtömaassa otettu negatiivinen koronatesti ja hän oleskelee Suomessa enintään kolme vuorokautta. Jos oleskelu kestää yli 3 vuorokautta mutta enintään 6 vuorokautta, matkailija välttää karanteenin, mikäli hänellä on enintään 48 tuntia vanha lähtömaan negatiivinen testi ja hänelle on välittömästi maahantulon jälkeen tehty testi Suomessa, jonka tulos on negatiivinen.

Yli kuuden vuorokauden viipymissä riskimaasta saapuvan matkustajan on odotettava karanteenissa 72 tuntia ennen toista testiä. Karanteenin voi välttää myös henkilö, jolla on todistus sairastetusta ja parantuneesta covid-19 taudista, tai jotka ovat saaneet rokotteen.

Esitetty malli vaikuttaa mahdottomalta toteuttaa käytännössä. Malli edellyttäisi, että viranomaiset tarkistaisivat dokumentteja ja haastattelisivat matkailijoita rajoilla, ja erottelisivat matkailijoita mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

MaRa totesi lausunnossaan, että maahantuloa varten on luotava toteuttamiskelpoinen testaamiseen perustuva malli. Lainsäädännössä ei voida ottaa käyttöön mallia, jonka tiedetään jo sitä säädettäessä olevan mahdoton toteuttaa.

Matkailun avaaminen edellyttää karanteenisäädöksestä luopumista ja yksinkertaisen sekä helposti valvottavan testausmallin luomista. Lähtökohtana tulee olla, että matkailija pääsee maahan yhdellä negatiivisella koronatestillä. Lähtömaassa tehdyn testin tulee olla ensisijainen. Näin voidaan varmistaa, että matkalle ei lähdetä, jos testitulos on positiivinen. Jos testitulosta tai todistusta rokotuksesta tai sairastetusta covid19-taudista ei ole, matkailija ohjataan pikatestiin maahantulopisteellä.