Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi 4.2. mietintönsä tartuntatautilain väliaikaisesta muutoksesta. Väliaikaisilla muutoksilla säädetään toiminnanharjoittajien velvollisuuksista ottaa käyttöön yleisiä hygieniatoimia asiakastiloissa, kunnan tai aluehallintoviraston oikeudesta tehdä asiakastiloja koskeva päätös lähikontaktin välttämisen mahdollisuudesta ja oikeudesta sulkea määrättyjä tiloja ja toimintoja.

Asiakastiloja koskevat säännökset eivät koske ravitsemisliikkeitä. Ravitsemisliikkeiden toimintaa säädellään tartuntatautilain 58 a §:ssä ja 58 b §:ssä. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen ravitsemisliikkeitä koskevan sääntelyn jatkamisesta 28.2.2021 jälkeen. Ravitsemisliikkeisiin koskeviin säännöksiin ei ehdoteta muutoksia.

 

Lue koko juttu kirjautumalla sivustolle