Hallitus esittää ravintolahyvitystä koskevaan lakiin muutosta. Muutoksen myötä pienyrityksen hyvitystä koskevat tilinpäätösvelvoitteet yksinkertaistuvat, mikä keventää pienyritysten hallinnollista rasitetta ja kustannusta. 

Lakimuutoksen voimaantulon jälkeen pienyrityksellä ei olisi enää velvollisuutta laadituttaa erityistä tilinpäätöslaskelmaa kiinnipitokauden ja vertailukauden tuloksista. Näin pienyritys välttäisi kyseisten laskelmien laadinnasta ja tilintarkastuttamisesta aiheutuvan lisäkustannuksen, kertoo TEM tiedotteessaan.

Muutos ei edellytä erityistoimia ravitsemisyrityksiltä. Riittää, että tilinpäätöksestä ilmenee, että ravitsemisyritys kuuluu lainmuutoksen tarkoittamiin pienyrityksiin. Lainmuutos koskisi myös niitä pieniä ravitsemisyrityksiä, joille hyvitys on jo myönnetty, joten nekin voisivat hyödyntää helpotusta tilinpäätöksensä laadinnassa.

Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 26.11. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Pienenä yrityksenä pidetään yritystä, jolla on alle 50 työntekijää ja alle 10 miljoonan euron vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma.

 

Lue myös 

Ravintolahyvityksen toteumaperusteiseen rajoitukseen suunnitellaan muutoksia pienille yrityksille (5.11.)