Kustannustuen toisen hakukierroksen hakuaika päättyy Valtiokonttorissa perjantaina 26.2. klo 16.15. Kun hakuaikaa on jäljellä enää kaksi viikkoa, budjetoidusta 550 miljoonasta eurosta on jaettu vain noin 120 miljoonaa euroa. Hakemuksista on hyväksytty noin 40 prosenttia.

Valtiokonttori ilmoittaa hakemusten käsittelyajaksi 3–30 vuorokautta. Käytännössä puhtaaseen matematiikkaan perustuvat hylkäyspäätökset tulevat hyvin nopeasti. Tällaisia päätöksiä tulee esimerkiksi tilanteissa, joissa liikevaihdon alenema ei ylitä 30 prosenttia tai kustannustuen määrä jää alle 2 000 euron. Manuaalikäsittelyä edellyttävät päätökset vaativat puolestaan pidemmän käsittelyajan.

Oikaisuvaatimusten käsittelyaika on 6–8 viikkoa. Oikaisuvaatimuksille syntyy tarvetta tilanteissa, joissa Valtiokonttori on jättänyt kustannustuen määrän laskennassa huomioimatta joitain liiketoiminnan joustamattomia kuluja taikka ei ole hyväksynyt kustannustukea maksettavaksi menetyksistä.