Vuonna 2017 säädetty laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä on sisältänyt pitkän siirtymäajan, joka on päättymässä 1.7.2020. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että osakeyhtiöistä on ilmoitettava kaupparekisteriin viimeistään nyt määräysvaltaa käyttävät tosiasialliset edunsaajat.

Lue koko uutisen kirjatumalla sivustolle.