Ohjelmapalvelualan työehtosopimus on uudistettu ajanjaksolle 1.11.2021 – 31.10.2023. Sopimuskausi on 24 kuukauden mittainen. Palkkaratkaisu on yksivuotinen.

Työntekijöiden henkilökohtaiset tunti- ja kuukausipalkat nousevat 1.1.2022 alkaen tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,25 prosenttia. Korotus kohdistuu ainoastaan työsuhteessa oleville työntekijöille eikä taulukkopalkkoihin tehdä korotuksia. Myöhäisen työajan lisää korotetaan 1.1.2022 alkaen 0,2 euroa.

– Pandemia on kurittanut ohjelmapalvelualaa pahemmin kuin mitään muuta alaa Suomessa ja oikea ratkaisu olisi ollut olla korottamatta palkkoja lainkaan. Päättyneen sopimuskauden aikana sopimuskauden toisen palkkaratkaisun perusteella palkkoja ei korotettu lainkaan ja yritykset halusivat nyt sovitulla ratkaisulla kuitenkin osoittaa tukensa niille työntekijöille, jotka ovat vaikeina aikoina alalla pysyneet, toteaa MaRan työmarkkinajohtaja Olli Varmo.

Alan vahvasta sesonkiluonteesta johtuen työvoiman määrä tippuu kevään kuluessa alle 15 prosenttiin sesonkihuippujen työntekijämäärästä ja ratkaisun vaikutus kohdistuu pitkäkestoisesti varsin pieneen osaan alalla vuosittain työskentelevistä työntekijöistä. Työnantajille aiheutuvat kustannukset ovatkin Varmon mukaan varsin maltillisia ja keskimääräinen vaikutus palkkoihin on tuntuvasti sovittua korotusta pienempi.

Ratkaisu sisältää myös tekstimuutoksia, jotka tulevat voimaan 1.11.2021. Merkittävimmät muutokset koskevat tartuntatautilain mukaisen karanteenin tai eristyksen ajalta maksettavaa korvausta sekä lepoajan muuttumista työaikalain mukaiseksi.

Lue tarkemmat ohjeet työehtosopimusmuutoksista ohjelmapalvelualan työsuhdeasioiden tietopankista.