Marava-alalla on saavutettu yhteisymmärrys 1.10.2021 voimaan tulevasta palkkaratkaisusta. Ratkaisun seurauksena alan työntekijöiden ja esimiesten henkilökohtaisia tunti- ja kuukausipalkkoja korotetaan 1,9 prosenttia.

Taulukkopalkkoihin tehdään vastaavan suuruinen korotus. Korotus tulee voimaan 1.10.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Osana ratkaisua iltatyöstä maksettavaa lisää korotetaan 0,2 euroa tunnilta. Yötyölisään tehdään yleiskorotusta vastaava korotus.

Luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle työajan ulkopuolisista tehtävistä suoritettavaa korvausta korotetaan 1.10.2020 sovitussa työehtosopimusratkaisussa sovituin tavoin. Korotuksen määrä on 2,9 prosenttia.

Lue jäsenuutinen kirjautumalla sivustolle.