Hiihtokeskusalan työehtosopimusta on jatkettu vuodella ja sopimuskausi kestää 31.10.2024 saakka. Samassa yhteydessä sovittiin sopimuskauden palkkaratkaisuista.

Joulukuussa 2022 tehdyn sopimusratkaisun mukaisesti sopimuskauden ensimmäinen palkkaratkaisu oli ensisijaisesti paikallisesti sovittava. Jos ratkaisua ei saatu aikaiseksi tai sitä ei voitu luottamusmiehen tai työntekijöiden edustajan puuttumisen takia tehdä, sovittiin palkkaratkaisun toteuttamisesta 1.1.2023 voimaan tulevalla yleiskorotuksella. MaRa ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat sopineet yleiskorotuksen määrästä sekä myös sopimuskauden toisesta palkkaratkaisusta.

Työntekijöiden henkilökohtaiset tunti- ja kuukausipalkat nousevat 1.1.2023 3,4%. Samassa yhteydessä työehtosopimuksen taulukkopalkkoja sekä euro- ja senttimääräisiä lisiä ja korvauksia korotetaan 3,4%. Ratkaisu on taannehtiva, joten 1.1.2023 jälkeen työsuhteessa olleille työntekijöille tulee laskea ja maksaa palkat sen mukaisesti kuin ne olisivat olleet 1.1.2023 alkaen.

Sopimuskauden toinen palkkaratkaisu tulee voimaan 1.12.2023, jolloin työntekijöiden henkilökohtaisia tunti- ja kuukausipalkkoja korotetaan 2,6 %.

Neuvottelujen yhteydessä muutettiin työehtosopimuksen perhevapaita koskevat määräykset vastaamaan 1.8.2022 voimaan tulleita perhevapaamääräyksiä. Jatkossa myös ei-synnyttävällä vanhemmalla on oikeus 36 arkipäivän pituiseen palkalliseen vanhempainvapaaseen. Työehtosopimuksen muutos tulee voimaan 1.5.2023 ja sitä sovelletaan 1.8.2022 voimaan tulleiden määräysten mukaisiin perhevapaisiin. Määräys koskee ainoastaan 1.5.2023 jälkeen pidettyjä perhevapaita.

Kirjaudu sivustolle ja lue tarkemmat ohjeet työehtosopimusmuutoksista hiihtokeskusalan työsuhdeasioiden tietopankista.