Haastavinakin aikoina kesätyön tarjoaminen on merkittävä tapa vaikuttaa nuorten valintoihin ja rakentaa vetovoimaista mielikuvaa matkailu- ja ravintola-alasta. MaRa on mukana toimialakumppanina Vastuullinen kesäduuni 2021 -kampanjassa ja kannustaa jäsenyrityksiään mahdollisuuksien mukaan osallistumaan siihen.

Vastuullinen kesäduuni on Oikotie Työpaikkojen luotsaama kampanja, joka haastaa työnantajat tarjoamaan 14–29-vuotiaille enemmän laadukkaita kesätyöpaikkoja ja hyviä kesätyökokemuksia. Nuoren palkkaaminen kesätöihin on vastuullinen ja yhteiskunnallisesti merkittävä teko. Jokainen onnistumisen kokemus, joka nuorille pystytään tarjoamaan, edesauttaa heidän ammatillista kehittymistään ja kiinnittymistään työelämään.

Osallistuminen kampanjaan tuo yritykselle näkyvyyden Vastuullinen kesäduuni 2021 -kampanjasivustolla ja somessa. Yrityksellä on mahdollisuus ilmoittaa organisaation kesätyöpaikat veloituksetta Oikotiellä, josta ne tulevat näkyviin myös kampanjasivustolle. Lisäksi yritys saa käyttöönsä Vastuullinen kesäduuni -logon sekä muita kampanjamateriaaleja, joiden
avulla voi viestiä positiivista työnantajakuvaa nuorten lisäksi asiakkaille ja muille sidosryhmille. Niin ikään yritys pystyy kehittämään kesätyöprosessejaan hyödyntämällä kampanjaan kuuluvia työkaluja ja materiaaleja. 
 

Hyvän kesätyön periaatteet

Vastuullinen kesäduuni 2021 -kampanjaan osallistuvat yritykset sitoutuvat noudattamaan hyvän kesätyön seuraavia periaatteita:

  1.  Hyvä hakijakokemus
  2.  Mielekäs työ
  3.  Perehdytys ja ohjaaminen
  4.  Oikeudenmukaisuus
  5.  Kohtuullinen palkka
  6.  Kirjallinen työsopimus ja -todistus


Huom! Työnantajan tulee huomioida, että tarjolla olevaan työhön ovat ensisijaisesti oikeutettuja lomautetut, lisätyösuostumuksen antaneet osa-aikatyöntekijät sekä takaisinottovelvollisuuden piirissä olevat irtisanotut työntekijät. Heille on siten tarjottava kyseistä työtä, ennen kuin siihen voidaan palkata kesätyöntekijöitä.

 

Kampanjaan osallistuminen

Osallistumismaksu
Mikroyrittäjät
 (alle 10 työntekijää) 20 € + alv (ei sisällä työpaikkailmoituksia)
Pienet ja keskisuuret työnantajat (alle 250 työntekijää) sekä kuntatoimijat 390 € + alv (sisältää kesätyöpaikkailmoitukset)
Suuret yritykset (yli 250 työntekijää) 780 € + alv (sisältää kesätyöpaikkailmoitukset)

Lisätietoa ja ilmoittautuminen 
Vastuullinen kesäduuni 2021 -kampanjaan.