Kokoontumisrajoituksia koskevat suositukset ja aluehallintoviraston määräykset yleisötilaisuuksien rajoituksista ja 2 metrin etäisyysvaatimuksesta sisätiloissa ovat aiheuttaneet hämmennystä jäsenkunnassa ja asiakkaissa. Epätietoisuutta on ollut siitä, mikä on yleisötilaisuus ja siitä, voiko ravintolaan tulla pitämään yksityistilaisuuksia ja koskeeko 2 metrin etäisyysvaatimus myös ravintoloita. Myös ravintolassa ryhmässä lounastamisen luvallisuudesta on epäselvyyttä. 

Ravintoloiden normaalia toimintaa ei koske viranomaisten asettamat kokoontumisrajoitukset. Ravintolat noudattavat tartuntatautilaissa ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädettyjä velvoitteita ja rajoituksia. Ravintolaan on sallittua tulla myös seurueina ja ryhmissä.

Lue koko jäsenohje kirjautumalla sivustolle.