Kilpailukieltosopimuksia koskeva työsopimuslain 1.1.2022 voimaan astunut muutos toi lakiin kilpailunrajoitusaikaan kohdistuvan maksuvelvoitteen. Samalla lakiin lisättiin myös kilpailukieltoehdosta luopumiseen liittyvä irtisanomisaikaa koskeva säännös. Ennen lain voimaantuloa solmittujen sopimusten irtisanomisaikaa koskeva siirtymäaika päättyy 31.12.2022.

 

Lue jäsenohje kirjautumalla sivustolle.