Osana hiihtokeskusalan työehtosopimusratkaisua sovittiin palkkaratkaisusta, jonka ensisijaisena vaihtoehtona on sopia palkkaratkaisusta työpaikkakohtaisesti. Mikäli työpaikkakohtaista ratkaisua ei ole onnistuttu neuvottelemaan tai sen tekeminen ei ole ollut luottamusmiehen puuttumisen johdosta mahdollista, hiihtokeskusalan palkkoja korotetaan Kaupan alan työehtosopimuksen ensimmäisen sopimusvuoden kustannusvaikutuksen perusteella.

MaRa ja PAM ovat yhdessä käyneet Kaupan alan ratkaisun läpi ja todenneet hiihtokeskusalalle tulevan korotuksen. Työntekijöiden henkilökohtaisia tunti- ja kuukausipalkkoja, euro- ja senttimääräisiä työaikalisiä sekä pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle työajan ulkopuolella suoritetuista tehtävistä maksettavia korvauksia korotetaan 1.2.2022 lukien 2 prosentilla. Vastaava korotus tehdään myös työehtosopimuksen taulukkopalkkoihin.

Lisätietoja korotuksesta hiihtokeskusalan TES-sivuilta