Aikaisemmasta ilmoituksestaan poiketen hallitus ei valmistelekaan suuremmille yrityksille omaa sulkemiskorvausta vaan tukea kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut lakiluonnoksen, josta on tarkoitus muodostua hallituksen lakiesitys eduskunnalle. Lain on tarkoitus tulla voimaan toukokuussa. Tuki on samankaltainen kuin viime keväänä ja se korvaisi rajoitustoimien kohteina olleiden yritysten tappioita ajalta 1.12.2021–28.2.2022. Tuen enimmäismäärä olisi 6 miljoonaa euroa ja saman puiteohjelman tukien yhteenlaskettu enimmäismäärä 12 miljoonaa euroa. Tuki edellyttää tilintarkastajan tarkastusraporttia.

Tuki tullee jäämään valitettavasti melko marginaaliseksi, sillä TEM arvioi tukieuroja jaettavan yhteensä vain 6 miljoonaa euroa. Vuosi sitten 40 yritystä sai kattamattomien kiinteiden kustannusten tukea noin 18 miljoonaa euroa.

TEM on lähettänyt lakiluonnoksen lausunnoille.

 

TEMin tiedote