Uusia rajoitustoimia tiedotustilaisuudessa esitellessään hallitus lupasi tukia yrityksille. Asiaa vasta valmistellaan eikä tukien sisältöä tai aikatauluja vielä tiedetä.

Hallitus on kuitenkin kertonut, että jatkovalmistelussa linjataan pikaisesti korvausten toteuttamistavasta erityisesti yritysten kustannustukilainsäädännön (sulkemiskorvaus, rajattu kustannustuki), työttömyysturvan sekä tapahtumien (mukaan lukien kulttuuri ja urheilu) peruuntumisen osalta. Viranomaisille koronasta syntyvät suorat kustannukset pyritään korvaamaan täysimääräisesti mutta yritykset tullevat jälleen saamaan kohtuullista kompensaatiota.

MaRa on jo esittänyt vaatimuksen uusista tukitoimista niin viranomaisille kuin julkisuuteenkin. Tukia tulee yrityksille maksaa niin kauan, kun elinkeinonharjoittamista rajoitetaan viranomaismääräyksin.

Tukien maksamisella on kiire, sillä lyhyet anniskelu- ja aukioloajat tulevat johtamaan ravintoloiden sulkemisiin, jolloin monilta yrityksiltä tulee loppumaan kassavirta. Peruuntuvista tapahtumista tulee kuluja, joiden maksamiseen yritykset eivät saa tuloja omasta pysähtyneestä liiketoiminnastaan.