EK on neuvotellut MaRan tukemana valtiovarainministeriön kanssa, jotta verojen maksujärjestelyihin saataisiin viime vuoden kaltaista joustoa. Asiaa hoidetaan kiireellisenä, sillä monilla yrityksillä on syntymässä ongelmia jo tammikuun veronmaksujen kanssa.

Verojen maksujärjestelyissä oli viime vuonna tilapäisiä helpotuksia: verohallinto kevensi maksujärjestelyjen ehtoja ja samalla käytössä oli tavanomaista matalampi viivästyskorkokanta.

Tiukat viranomaisrajoitukset ovat jälleen johtaneet tilanteeseen, jossa yritykset eivät pysty noudattamaan kuukausittaista maksuohjelmaansa. Rästit johtavat maksuohjelmien raukeamiseen ja verojen siirtymiseen ulosottoperintään. Ulosotossa olevat verot estävät valtiontukien saamisen.