Eduskunta on täysistunnossaan 23.10. hyväksynyt ravitsemisliikkeiden koronarajoituksia koskevan tartuntatautilain säännösten voimassaolon jatkamisen sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisena. Lain voimaantulo edellyttää vielä tasavallan presidentin vahvistusta. Tasavallan presidentin esittely on torstaina 29.10. Lailla ja sen nojalla annetulla asetuksella voidaan asettaa koronaviruksen leviämisen estämiseksi välttämättömiä rajoituksia ravitsemisliikkeiden aukiolo-, anniskeluaikaan sekä asiakaspaikkojen määrään. Tartuntatautilain väliaikaista muuttamista koskeva laki on voimassa marraskuun alusta helmikuun 2021 loppuun saakka.

Valtioneuvoston asetus, jossa säädetään tarkemmin ravintoloiden koronarajoituksista annetaan tämän viikon lopulla. Laki asettaa reunaehdot ja maksimirajoitukset, joita voidaan valtioneuvoston asetuksella säätää. MaRa päivittää poikkeusajan omavalvontasuunnitelmaa koskevaan ohjeen asetuksen antamisen jälkeen.

Lue pääkohdat eduskunnan hyväksymästä uudesta laista kirjautumalla sivustolle.