Fimean huhtikuussa tekemän uuden linjauksen myötä myös yli 4 mg vahvuisia nikotiinipusseja on saanut myydä tupakkalain säännöksiä ja kemikaalilainsäädäntöä noudattaen. Tukes on nyt tehnyt kemikaalilakiin perustuvan päätöksen, joka kieltää 20 mg tai sitä enemmän nikotiinia sisältävien nikotiinipussien myynnin ja markkinoille saattamisen Suomessa. Päätös tulee voimaan 21.6.2023.

Tukes kertoo tiedotteessaan, että päätöksen tavoitteena on estää nikotiinimyrkytyksiä.

 

Lisätietoja

Tukesin tiedote