Kesäharjoittelun tarkoituksena on, että nuoret saavat ammattilaisten ohjauksessa omakohtaista kokemusta matkailu- ja ravintola-alan yritysten toiminnasta ja eri työtehtävistä. Nuorilla on mahdollisuus oppia harjoittelussa myös työelämän toimintatapoja. Yrityksille harjoittelu on hyvä tapa tutustua tuleviin osaajiin. Positiivinen kesätyökokemus ohjaa nuoren koulutus- ja uravalintoja ja sillä voidaan osaltaan vaikuttaa myös alan työvoiman saatavuuteen tulevaisuudessa.

Peruskoululainen, kymppiluokkalainen, lukiolainen ja Valma-koulutukseen osallistuva nuori voidaan palkata harjoitteluohjelman mukaisesti työhön kahdeksi viikoksi eli kymmeneksi työpäiväksi 1.6.–31.8.2019 välisenä aikana.Kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan nuorelle kertakaikkisena palkkana 365 euroa vuonna 2019. Summa sisältää tutustumisjaksolta kertyvän lomakorvauksen.

Harjoittelijan työaikaa on rajoitettu. Työvuoron tulee olla yhdenjaksoinen, ja se tulee sijoittaa päivävuoroihin maanantaista perjantaihin. Työvuoro voi alkaa aikaisintaan kello 8 ja sen tulee päättyä viimeistään kello 18. Päivittäinen työaika voi olla enintään 6 tuntia. Ennen harjoittelujakson päättymistä nuorelle tulee varata mahdollisuus työaikanaan vastata liittojen yhteiseen sähköiseen palautekyselyyn. Palautekysely tulee kevään aikana MaRan nettisivuille. Myös nuoren perehdyttäjinä työpaikoilla toimivien toivotaan vastaavan liittojen palautekyselyyn.

Liittojen välisen sopimuksen mukaan ennen harjoitteluohjelman käynnistämistä tulee asia käydä läpi luottamusmiehen kanssa. Työnantajan tulee ennen harjoittelun alkamista ilmoittaa luottamusmiehelle kirjallisesti harjoittelijoiden nimet sekä harjoittelupaikat ja -ajankohdat. Osapuolet suosittelevat sopimaan harjoittelusta liittojen yhteisesti laatimalla sopimuslomakkeella. Lomakkeen ja tarkemmat ohjeet harjoittelusta löydät MaRan jäsensivuilla.