Ohjelmapalvelualan työehtosopimus on uudistettu ajanjaksolle 1.11.2022 – 31.3.2025. Sopimuskausi on 29 kuukauden mittainen. Sopimuskausi sisältää kaksi palkantarkistusajankohtaa.

Työntekijöiden henkilökohtaiset tunti- ja kuukausipalkat nousevat 1.5.2023 lukien 3,5 %. Myös työehtosopimuksen taulukkopalkat ja myöhäisen työajan lisä nousevat vastaavasti.

Kesäkuun palkanmaksun yhteydessä 1.6.2023 työsuhteessa oleville työntekijöille maksetaan 150 euron suuruinen kertaerä. Työntekijälle, joka on 1.6.2023 poissa palkattoman poissaolon takia, kertaerä maksetaan kuitenkin vasta hänen palattuaan työhön, työhön palaamista seuraavan palkanmaksun yhteydessä.

Sopimuskauden toinen palkantarkistus toteutetaan 1.1.2024, jolloin työntekijöiden henkilökohtaiset tunti- ja kuukausipalkat nousevat 3,5 %. Korotus kohdistuu myös taulukkopalkkoihin ja euro- ja senttimääräisiin lisiin.

Neuvotteluissa sovittiin ainoastaan yhdestä tekstimuutoksesta. Työehtosopimuksen perhevapaita koskevat määräykset muutettiin vastaamaan 1.8.2022 voimaan tulleita perhevapaamääräyksiä. Jatkossa myös ei-synnyttävällä vanhemmalla on oikeus 36 arkipäivän pituiseen palkalliseen vanhempainvapaaseen. Työehtosopimuksen muutos tulee voimaan 1.5.2023 ja sitä sovelletaan 1.8.2022 voimaan tulleiden määräysten mukaisiin perhevapaisiin. Määräys koskee ainoastaan 1.5.2023 jälkeen pidettyjä perhevapaita.

Kirjaudu sivustolle ja lue tarkemmat ohjeet työehtosopimusmuutoksista ohjelmapalvelualan työsuhdeasioiden tietopankista.