Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen työsopimuslain kilpailukieltosopimuksia koskevan säännöksen muuttamiseksi. Esityksen mukaan työnantajalla olisi aina velvollisuus maksaa korvausta sopimuksen mukaiselta kilpailukiellon kestoajalta. Työnantajalla olisi myös eräin edellytyksin oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022.

Lue lisää kirjautumalla sivustolle.