Sääntely

Hallituksen tavoitteena oli vähentää sääntelyä vaalikaudella 2015–19. Alkoholin anniskelun sääntely väheni, kun alkoholilainsäädäntö uudistettiin. Muuten kotimaisen sääntelyn ja EU-sääntelyn määrä kasvoi, erityisesti matkapaketeissa, tietosuojassa ja elintarvikkeissa. Näin kävi hallituksen hyvästä aikomuksesta huolimatta. Tämä on haitallista erityisesti pk-yritysvaltaiselle matkailu- ja ravintola-alalle.

Sääntelyä on purettava

Lainsäädäntöä ja siihen perustuvaa alemmanasteista sääntelyä on vähennettävä kotimaassa ja EU:ssa. Sääntelyn vähentäminen tehostaa alan yritysten toimintaa ja ohjaa valvontaviranomaisten resursseja oikein. Viranomaisvalvontaa on muutettava asiakaslähtöisemmäksi.

Sääntelyn vähentäminen tehostaa yritysten toimintaa ja säästää viranomaisten resursseja

Ravintoloiden välinen kilpailu vääristyy. Lupajärjestelmän piirissä olevia ravintoloita syrjitään. Erityisen suuri ongelma on maaseudulla, jossa ravintolapalvelujen kysyntä on vähäistä. Perhejuhlien järjestämisestä elantonsa saavat ravintolat, kylpylät ja hotellit häviävät maaseudulta.

Alkoholilakia tulee muuttaa siten, että lupaviranomaisille säädettäisiin oikeus ja velvollisuus valvoa myös ilman anniskelulupaa toimivia ravintoloita luvan tarpeellisuuden selvittämiseksi.


Tutustu aiheeseen:

Kilpailukyky kuntoon. Matkailu- ja ravintola-alan hallitusohjelmatavoitteet (esite)