– Monimuotoisuus ei ole meille ainoastaan lista arvoja, vaan se on osa kiinteä osa strategiaamme. Uskomme vahvasti, että erilaisten taustojen ja kokemusten yhdistäminen tekee meistä vahvempia ja auttaa meitä menestymään, Restelin henkilöstöjohtaja Marika Mäkelä sanoo.

Suomen suurimpiin ravitsemisalan yrityksiin kuuluva Restel on sitoutunut vahvasti monimuotoisuuden edistämiseen ja syrjinnän ehkäisyyn. Yrityksessä pyritään varmistamaan, että jokainen työntekijä ymmärtää asian. Restelin työsäännöissä ja toimintaperiaatteissa, jotka käsitellään jokaisen työntekijän perehdytyksessä, on tuotu selkeästi esille, että työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Restelissä on nollatoleranssi epäasialliselle kohtelulle ja häirinnälle.

– Monimuotoisuus ei ole meille ainoastaan lista arvoja, vaan se on osa kiinteä osa strategiaamme. Uskomme vahvasti, että erilaisten taustojen ja kokemusten yhdistäminen tekee meistä vahvempia ja auttaa meitä menestymään, Restelin henkilöstöjohtaja Marika Mäkelä sanoo.

Mäkelän mukaan Restelissä on panostettu monimuotoisuuden edistämiseen myös rekrytointiprosessissa, mikä on hyödyttänyt yritystä monella tavalla, muun muassa avaamalla laajemman hakijapoolin Restelin ulottuville.  

– Pyrimme palkkaamaan monipuolista työvoimaa erilaisista taustoista. Tavoitamme päteviä hakijoita erilaisista taustoista, mikä rikastuttaa organisaatiotamme. Monimuotoisuus ja syrjimättömyys ovat vetovoimatekijöitä, jotka houkuttelevat monipuolista ja lahjakasta työvoimaa. Anonyymiä rekrytointia olemme testanneet rekrytoinnin pääyhteistyökumppanin kanssa ja todenneet toimivaksi mutta laajempi käytäntöön vieminen odottaa vielä järjestelmän teknistä kehittämistä, Mäkelä kertoo.


Monimuotoinen työyhteisö on motivoiva paikka työskennellä

Työvoimapulasta kärsivällä alalla yrityksen pitovoiman tärkeyttä ei voi korostaa liikaa.  

– Monimuotoinen ja syrjimätön työyhteisö on motivoiva ja inspiroiva paikka työskennellä. Työntekijä kokee olonsa arvostetuksi ja voi olla oma itsensä. Tämä lisää työntekijän sitoutumista ja vähentää henkilöstön vaihtuvuutta, Mäkelä selittää.

Restelissä on käytössä erilaisia työkaluja ja käytäntöjä monimuotoisuuden edistämisessä. Yksi niistä on ilmoituskanava, jonka kautta työntekijöillä on mahdollisuus raportoida anonyymisti työpaikan työsäännöistä poikkeavista prosesseista tai epäkohdista.

Lisäksi Restelissä ollaan käynnistämässä DEI-koulutuksia, joiden tarkoituksena on vähentää pelkotiloja ja ennakkoluuloja, joita työntekijöillä saattaa olla erilaisuutta kohtaan.

Muutenkin monikielisen työyhteisön toimintaedellytyksiä pyritään muun muassa julkaisemalla kaikki sisäisessä käytössä olevat viestit ja ohjeistukset suomeksi ja englanniksi sekä tarjoamalla kielikoulutusta kaikille työntekijöille ja esihenkilöille. Yksi merkittävä työkalu on henkilöstön hyvinvointiin kohdennetut toimet.

– Panostamme merkittävästi henkilöstön hyvinvointiin ja esimerkiksi virkistyspäivien kautta rakennamme osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Tiimissä tutustutaan paremmin toinen toiseen, kun sille varataan aikaa ja tilaa. Yhteisöllisyys syntyy yhdessä olemisen ja tekemisen kautta.  Yhteisöllisyys on ehdottomasti meidän alamme suurin vetovoimatekijä, Mäkelä kehuu.

Restel on EK:n jäsenliitto Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan jäsenyritys.

Kaikkien työelämä -sarjassa EK ja sen jäsenliitot nostavat syksyn 2023 aikana esiin hyviä esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat toiminnallaan onnistuneet ehkäisemään syrjintää ja rakentamaan monimuotoisia työyhteisöjä. Tarinoiden avulla haastamme yritykset, yhteisöt ja koko yhteiskunnan mukaan luomaan Suomeen aidosti yhdenvertaista työkulttuuria.