Vartioimisliike- ja järjestyksenvalvojatoimintaa arvioinut sisäministeriön työryhmä ehdottaa, että turvallisuuspalvelulaista poistetaan mahdollisuus asettaa tilaisuuksiin tilapäisiä järjestyksenvalvojia. MaRa vastustaa ehdotusta. Tilapäiset järjestyksenvalvojat ovat välttämättömiä tapahtumille. Ehdotus vaarantaisi kulttuuri- ja urheilutapahtumien järjestämisen Suomessa.  

Sisäministeriö asetti 27.1.2023 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa tarkoitetun vartioimisliike- ja järjestyksenvalvojatoiminnan koulutusta, ohjausta ja valvontaa sekä tehdä tarvittavat ehdotukset niiden kehittämiseksi. Työryhmän loppuraportti on paraikaa lausuntokierroksella.

Työryhmä ehdottaa, että laista poistetaan mahdollisuus asettaa tilaisuuksiin tilapäisiä järjestyksenvalvojia, joilla ei ole suoritettuna järjestyksenvalvojan peruskoulutusta. Raportin mukaan tilapäisten järjestyksenvalvojien määrä ei ole erityisen suuri, joten sääntelyn muuttamisen aiheuttama lisätaakka ei olisi kohtuuton mm. yhdistystoimijoille.

MaRan mukaan raportissa olevat luvut tilapäisten järjestyksenvalvojien määrästä eivät vastaa todellista asiantilaa.

– Vuoden alussa tai vuoden lopussa voimassa olevat hyväksynnät tilapäisistä järjestyksenvalvojista jättävät lukumäärän ulkopuolelle kaikki kesän tapahtumiin hyväksytyt tilapäiset järjestyksenvalvojat. Tilapäisiä järjestyksenvalvojia on hyväksytty tapahtumiin huomattavasti enemmän, mikä käy ilmi poliisilaitoksilta saaduista tiedoista. Kymmeneltä poliisilaitokselta saatujen tietojen mukaan vuonna 2022 hyväksyntöjä tilapäisiksi järjestyksenvalvojiksi oli lähes 4 000, MaRa toteaa lausunnossaan.

Tilapäisiä järjestyksenvalvojia käytetään varsinaisten järjestyksenvalvojien apuna esimerkiksi kesätapahtumissa. Monesti tapahtumanjärjestäjä sopii esimerkiksi urheiluseuran kanssa siitä, että yhdistykset toimittavat tilapäisiä järjestyksenvalvojia tapahtumaan. Tilapäiset järjestyksenvalvojat toimivat tapahtumassa vapaaehtoisina ja yhdistys saa tästä tapahtumanjärjestäjältä korvauksen.

Jos tilapäisiltä järjestyksenvalvojilta vaadittaisiin jatkossa järjestyksenvalvojan koulutusta, se edellyttäisi, että tapahtumassa tilapäisenä järjestyksenvalvojana toimiva vapaaehtoinen joutuisi suorittamaan monta sataa euroa maksavan monipäiväisen koulutuksen.

– Tapahtumien ja tapahtumaan tilapäisiä järjestyksenvalvojia toimittavien yhdistysten kulut nousisivat kohtuuttomalla tavalla, koska tilapäisten järjestyksenvalvojien koulutuksesta aiheutuvat lisäkulut tulisivat niiden maksettavaksi. Tilapäisiin järjestyksenvalvojatehtäviin hakeutuvien henkilöiden määrä myös romahtaisi uuden koulutusvaatimuksen seurauksena. Ehdotus vaarantaisi suurten ja pienten kulttuuri- ja urheilutapahtumien järjestämisen Suomessa, MaRa sanoo.  

MaRa korostaa, ettei tilapäisten järjestyksenvalvojien käyttö tapahtumissa ole aiheuttanut ongelmia tai turvallisuus- tai järjestyksenvalvontapuutteita. Vakiintuneet ammattimaiset tapahtumajärjestäjät ja turvallisuusalan palveluntarjoajat huolehtivat siitä, että tilapäiset kortittomat järjestyksenvalvojat perehdytetään tehtäviin. Tilapäiset kortittomat järjestyksenvalvojat ovat tapahtumissa korvaamattoman tärkeitä toimiessaan varsinaisten järjestyksenvalvojien apuna järjestyksen ja turvallisuuden varmistamisessa ja asiakaspalvelijoina.

 

MaRan lausunto