Kesäkuussa 2020 voimaan tulevassa tieliikennelain uudistuksessa moottorikelkkareittejä koskevaa sääntelyä on muutettu siten, että moottorikelkkareiteillä saisi ajaa myös moottorittomilla ajoneuvoilla. MaRa on erittäin huolissaan muutoksesta ja vaatii nykytilanteen säilyttämistä näiltä osin.

– Nykytilan säilyttäminen on välttämätöntä turvallisuussyistä. Lakimuutos, joka sallisi muut moottorittomat ajoneuvot kelkkareiteille, kohottaisi onnettomuusriskiä moottorikelkkareitillä huomattavasti ja johtaisi vakaviin henkilövahinkoihin ja kuolemantapauksiin, MaRa toteaa liikenne- ja viestintäministeriölle jättämässään lausunnossa.

Voimassa olevan tieliikennelain nojalla moottorikelkkareiteillä voidaan ajaa vain moottorikelkoilla ja maastoliikennelain 13 §:n nojalla soveltuvilla reiteillä myös raskailla moottorikelkoilla. Muilla ajoneuvoilla voidaan ajaa maastossa, tavallisen tien reunassa tai moottorikelkkaurilla.

Moottorikelkkaurat rinnastetaan maastoliikennelaissa maastoon ja niillä noudatetaan maastoliikennelakia. Moottorikelkkareitit sen sijaan ovat tieliikennelaissa määriteltyjä moottorikelkkailuun tarkoitettuja teitä, joilla noudatetaan tieliikennelakia. Viralliset moottorikelkkareitit sijaitsevat yleensä matkailu- ja hiihtokeskusten läheisyydessä.

– Jos tieliikennelaissa sallittaisiin moottorikelkkareiteille myös moottorittomia ajoneuvoja, se toisi moottorikelkkareiteille moottorikelkkojen joukkoon pyöriä, sähköpyöriä sekä porojen ja koirien vetämiä rekiä. Turvallisuustilanne vilkkaasti liikennöidyillä kelkkareiteillä heikkenisi dramaattisesti, MaRa toteaa lausunnossaan.

Kesäaikaan moottorikelkkareiteillä voisi MaRan mukaan ajaa myös moottorittomilla ajoneuvoilla, kuten pyörillä. Tämän mahdollistaminen olisi myös matkailun kannalta positiivista, koska tällöin esimerkiksi matkailukeskusten alueella olisi mahdollista viedä matkailijoita opastetuilla maasto/fatbike-pyöräretkillä myös moottorikelkkareiteille.

 

Lisätietoja

MaRan lausunto