Ruokavirasto ja MaRa ovat suunnitelleet sikaruttoa koskevan opastekyltin liikenneasemien rekkaparkkialueille. Kylttien tarkoituksena on ohjata erityisesti kansainvälisen raskaan ammattiliikenteen kuljettajia laittamaan ulkomailta tuomiensa matkaeväiden tähteet ja kääreet suljettavaan jäteastiaan ja vähentämään näin afrikkalaisen sikaruton leviämisen riskiä.


Kylttien suunnittelussa on huomioitu se, että kohderyhmä ymmärtää kyseessä olevan viranomaisviestintä eikä liikenneaseman oma asiakasviestintä.

Ruokaviraston tavoitteena on saada kyltit asennetuksi 50 liikenneasemalle. Liikenneasemat on valikoitu sillä perusteella, että niillä käy paljon kansainvälistä rekkaliikennettä.

MaRa katsoo, että afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäiseminen kuvatulla kohdennetulla toimenpiteellä on tärkeä osa taudin leviämisen ehkäisystrategiaa. MaRa suosittelee Ruokaviraston infokylttien ja muun materiaalin asentamisen sallimista liikenneasemien rekkaparkeille.

Afrikkalainen sikarutto on monessa Euroopan maassa esiintyvä, ihmiseen tarttumaton, mutta sikaeläimille tappava virustauti. Tautia ei ole koskaan tavattu Suomessa. Tauti voi levitä, jos tartunta-alueelta peräisin olevat, virusta sisältävät ruoat ja eväät päätyvät villisikojen syötäväksi.

 

MaRan suositus koskien Ruokaviraston infotauluja liikenneasemien rekkaparkeilla