Afrikkalainen sikarutto on monessa Euroopan maassa esiintyvä, ihmiseen tarttumaton, mutta sikaeläimille tappava virustauti. Tautia ei ole koskaan tavattu Suomessa. Tauti voi levitä, jos tartunta-alueelta peräisin olevat, virusta sisältävät ruoat ja eväät päätyvät villisikojen syötäväksi.

Afrikkalaisen sikaruton leviämistä ehkäistään Suomessa monilla keinoilla. Uutena toimenpiteenä on saada Ruokaviraston infokylttejä liikenneasemien rekkaparkkialueille. Infokylttien tarkoituksena on ohjata erityisesti kansainvälisen raskaan ammattiliikenteen kuljettajia laittamaan ulkomailta tuomiensa matkaeväiden tähteet ja kääreet suljettavaan jäteastiaan ja vähentämään näin afrikkalaisen sikaruton leviämisen riskiä.

Ruokavirasto ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ovat yhteistyössä suunnitelleet rekkaparkkialueelle sijoitettavan infokyltin ja muun materiaalin (liitteenä). Suunnittelussa on huomioitu se, että kohderyhmä ymmärtää kyseessä olevan viranomaisviestintä eikä liikenneaseman oma asiakasviestintä.

Ruokavirasto tulee syksyllä 2020 lähestymään liikenneasemayrityksiä infokylttien asentamisesta. Kohteena olevat liikenneasemat on valikoitu sillä perusteella, että niillä käy paljon kansainvälistä rekkaliikennettä. Ruokavirasto pyytää yritykseltä suostumusta infomateriaalin sijoittamiselle liikenneaseman rekkaparkin yhteyteen. Ruokavirasto ja liikenneasemayritys kartoittavat yhdessä soveltuvat paikat infomateriaalille. Infokylttien ja muun tiedotusmateriaalin asennuksesta, huollosta ja niiden kustannuksista vastaa Ruokavirasto. Tavoitteena on saada infotaulut 50 liikenneasemalle.

MaRa katsoo, että afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäiseminen kuvatulla kohdennetulla toimenpiteellä on tärkeä osa taudin leviämisen ehkäisystrategiaa. MaRa suosittaa Ruokaviraston infokylttien ja muun materiaalin asentamisen sallimista liikenneasemien rekkaparkeille.

 


Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
                    

Timo Lappi                                              Veli-Matti Aittoniemi
toimitusjohtaja                                         varatoimitusjohtaja

 

Liite                                   
Ruokaviraston infomateriaali