Veikkaus avaa hajasijoitetut rahapeliautomaattinsa 15.7. Samalla peliautomaattien käyttöön tulee uusia rajoituksia. Tiedotteessaan Veikkaus kertoo myös vähentävänsä automaattien määrää aikaisemmin ilmoitettua enemmän. MaRa katsoo, että peliautomaattien avaamisaikataulu on tarpeettoman hidas siihen nähden, että yhteiskunnassa on alettu purkaa koronarajoituksia jo kesäkuun alusta alkaen. Veikkauksen päätöstä vähentää peliautomaatteja aiemmin ilmoitettua enemmän MaRa pitää ylimitoitettu toimena.

Veikkauksen mukaan hajasijoitetut automaatit ovat pelattavissa 15.7. alkaen päivittäin kello 11–04. Aukiolorajoitus on voimassa siihen saakka, kunnes pakollinen tunnistautuminen astuu voimaan tammikuussa 2021. Koronariski huomioidaan turvaväleillä. Lisäksi Veikkaus asentaa suojapleksejä automaattien väliin.

Peliautomaattipelaamisessa turvallisuus- ja hygieniakäytänteet tärkeitä

MaRa tukee Veikkauksen päätöstä siinä, että hygieniaan ja turvaetäisyyksiin kiinnitetään huomiota myös peliautomaattien kohdalla.  Tämä voidaan toteuttaa peliautomaattien riittävällä turvaetäisyydellä, pelaajien käsihygieniasta huolehtimalla sekä turvavälistä muistuttavilla tarroilla.  Nämä toimet ovat tuttuja muun muassa ravintoloissa, joihin MaRa on jo laatinut omavalvontaohjeen koronaviruksen leviämisen ehkäisemisestä käyttöönotettavista toimenpiteistä.

Pakollista suojapleksien asentamista peliautomaattien väleihin MaRa pitää ylimitoitettuna toimenpiteenä. Se hidastaa peliautomaattien avaamista monella viikolla.

Peliautomaattien aukiolorajoitus tarpeeton

MaRa pitää peliautomaattien aukiolorajoitusta ylimitoitettuna. Esimerkiksi monipuolisia palveluita tarjoavilla liikenneasemilla ei ole mitään tarvetta sulkea peliautomaatteja tiettyyn kellonaikaan. Kun liikenneasemaa pidetään auki, kaikki liikenneaseman monipuolisia palveluita tarvitsevat asiakkaat ovat tervetulleita. Automaattien hajasijoittelu tuottaa saman turvallisen asioinnin mahdollisuuden kaikille asiakkaille kaikkina palveluaikoina. Liikenneasemat palvelevat liikkuvia asiakkaita, joiden palvelussa ei voida tunnistaa samoja asiointitarpeita tai -aikoja kuin ruokakaupassa asioinnissa.

Peliautomaatteja on liikenneasemien lisäksi paljon myös pub- ja seurustelutyyppisissä ravintoloissa. Nämä harvoin avaavat ovia asiakkaille aiemmin kuin kello 9, jolloin anniskelu on sallittua. Tällöin ravintolan kaikki palvelut tulevat asiakkaiden käyttöön. Peliautomaatteja voi pelata turvallisesti huolehtimalla turvaetäisyydestä ja käsihygieniasta.

Peliautomaattien vähentäminen ylimitoitettu toimi

Veikkaus ilmoitti vuoden 2019 lopulla, että peliautomaattien määrää vähennetään 18 500:sta 15 000:een.  Nyt Veikkaus on tehnyt päätöksen vähentää niitä vielä enemmän. Automaattien kokonaismäärää vähennetään vaiheittain syksyn aikana niin, että vuoden 2021 alussa myyntipaikoissa on 10 500 peliautomaattia. Peliautomaattien enimmäismäärä myyntipaikkaa kohti lasketaan 4:ään, kun se aiemmin tehdyn päätöksen mukaan oli 7.

Tehty päätös automaattien lisävähennyksistä iskee rajusti erityisesti liikenneasemiin.

Peliongelmaisten tilanteeseen ja ongelmapelaamisesta syntyvien haittojen ehkäisemiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota, ja näin tehdäänkin. Arpajaislaissa on muun muassa säädetty pelaajan pakollinen tunnistamisvelvoite, joka tulee Veikkauksen päätöksellä voimaan aikaistetusti jo vuoden 2021 alussa.  Säännöksiä tunnistamisesta ja siihen kytkettävistä pelaamisen rajoituksista valmistellaan parhaillaan.

MaRa katsoo, että rahapelihaittoja voidaan ehkäistä tehokkaasti jo aiemmin päätetyillä toimilla. Lisäksi liikenneasemilla ja ravintoloissa valvotaan jo nyt rahapeliautomaateilla pelaamista. Peliautomaateilla pelaamisessa kyse on suurimmalta osin ongelmattomasta satunnaispelaamista.

Nyt tehdyt lisävähennykset ovat ylimitoitettuja rahapelihaittojen ehkäisyn näkökulmasta. THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan yksittäisiä, lieviä haittoja aiheuttava rahapelien pelaaminen ”riskitasolla” on vähentynyt Suomessa. Sen sijaan rahapelien pelaaminen ilman ongelmia on tutkimuksen mukaan yleistynyt.

Matkailu- ja ravintola-alan yritykset ovat kärsineet raskaita taloudellisia tappioita koronakriisin ja koronaviruksen leviämisen estämiseksi tehtyjen rajoitustoimien vuoksi. Ravintolat määrättiin suljettavaksi toukokuun loppuun asti ja yli puolet liikenneasemista menetti yli 70 prosenttia tuloistaan huhtikuun aikana.

Liikenneasemat ovat nykyisin erityisesti pienillä paikkakunnilla palvelukeskittymiä, jotka toimivat veturina alueen muille yrityksille. Peliautomaattien vähentäminen lisää yritysten taloudellista ahdinkoa, kun peliautomaateista saatavat tulot vähenevät. Näitä tuloja ei pystytä korvaamaan muilla tulolähteillä, joten yritykset joutuvat karsimaan kulujaan. Kun kiinteitä tai muita toimintaan liittyviä kuluja ei voida vähentää, säästöt kohdistuvat ensikädessä henkilöstöön.  Tämä vähentää kykyä työllistää ja ylläpitää palvelualan työpaikkoja.