Valtiokonttori kertoo perivänsä takaisin osan ustannustuen toisella kierroksella maksetuista kustannustuista. Syynä on virheelliset palkkatiedot. Valtiokonttorin mukaan korvauksen perustana käytetyissä palkkatiedoissa on ollut virheellisesti mukana myös lomarahoja ja -korvauksia.

Takaisinperintä koskee pientä osaa kustannustukiasiakkaista. Tukea hakeneista 18 400 yrityksestä virhe koskee noin 3 prosenttia.

Takaisinperinnät koskevat ainoastaan kustannustuen toisella kierroksella myönnettyjä tukia. Kustannustuen toinen kierros järjestettiin 21.12.2020–26.2.2021. Kaikki yritykset, joita asia koskee, ovat Valtiokonttorin tiedossa. Valtiokonttori ottaa näihin yrityksiin yhteyttä puhelimitse viikoilla 47 ja 48.