Jatkossa henkilötietojen käsittely määräytyy suoraan asetuksen nojalla. Asetus sallii jäsenvaltioille kuitenkin myös työelämää koskevaa kansallista, asetuksen säännöksiä täsmentävää ja täydentävää liikkumavaraa. Selvitystyön pohjalta työryhmän tulee tehdä ehdotukset työelämän tietosuojalainsäädännön mahdollisista muutostarpeista. Työryhmän on määrä saada työnsä valmiiksi 15.12.2017 mennessä. MaRa tiedottaa jäsenilleen työryhmän selvitystyön valmistumisesta. Lisätietoja:MaRan työmarkkinaosasto, p. 09 6220 200