Valmismatkoja ja matkapaketteja koskevat säännökset muuttuvat ensi vuonna. Taustalla on EU:n matkapaketti­direktiivi, joka tulee saattaa kansallisella tasolla voimaan ensi vuoden alkuun mennessä. Uusia säännöksiä on noudatettava ensi vuoden heinäkuun alusta lukien. MaRa on ollut mukana oikeusministeriön työryhmässä, joka julkisti matkapakettidirektiivin täytäntöön panemista Suomessa koskevan mietintönsä 13.4.2017. Työryhmä ehdottaa valmismatkalain kumoamista säätämällä uuden lain matkailupalveluyhdistelmistä. Matkapakettidirektiivi harmonisoi sääntelyn EU:n alueella siten, että jäsenvaltiolla ei ole oikeutta pitää voimassa eikä säätää sellaisia säännöksiä, jotka poikkeavat direktiivistä. Sen vuoksi Suomessakaan ei ole mahdollista säätää direktiivin artikloja laajentavia eikä supistavia säännöksiä. Matkapaketilla tarkoitetaan vähintään kahden erityyppisen, samaa matkaa varten ostetun matkapalvelun yhdistelmää. Matkapalveluja olisivat paitsi kuljetus ja majoitus myös auton tai muiden moottorikäyttöisten ajoneuvojen vuokraus sekä erilaiset muut matkailupalvelut. Kokonaan uutta on se, että moottorikäyttöisten ajoneuvojen vuokraaminen on itsenäinen, oma matkapalvelunsa. Muita matkailupalveluja ovat esimerkiksi erilaiset ohjelmapalvelut, pääsyliput tapahtumiin, erilaiset opastetut vierailut, rinnepassit ja urheiluvälineiden vuokraaminen tai kylpylähoidot, jos tällainen palvelu ei ole olennainen osa jotakin edellä mainittua matkapalvelua. Lain soveltamisala laajenee Merkittävin muutos voimassa olevaan lainsäädäntöön on lain soveltamisalan laajentuminen. Uusi laki koskisi matkanjärjestäjän etukäteen kokoamien matkapakettien lisäksi esimerkiksi sellaisia matkapaketteja, jotka matkustaja itse kokoaa elinkeinonharjoittajan verkkosivujen kautta tekemällä erilliset sopimukset eri palveluntarjoajien kanssa. Tällöin edellytyksenä kuitenkin on, että palvelut ostetaan yhdestä myyntipisteestä ja ne on valittu ennen kuin matkustaja sitoutuu maksamaan. Säännökset eivät koskisi ainoastaan kuluttajia kuten nyt, vaan lähtökohtaisesti myös muita matkustajia, kuten työtehtävissä matkustavia liikematkustajia. Uutta olisi, että jos matkapaketti tai yhdistetty matkajärjestely on ostettu liikematkustamista koskevan yleisen sopimuksen perusteella, se ei kuuluisi lain soveltamis­alan piiriin. Matkustajan oikeudet laajenevat Lakiehdotuksen mukaan matkustajalle tulisi oikeus peruuttaa matkapakettisopimus ilman erityistä syytä koska tahansa ennen matkan alkamista. Nykyisin matkustajalla on peruuttamisoikeus vain tietyissä tapauksissa, esimerkiksi sairastumisen vuoksi. Matkanjärjestäjä voisi kuitenkin näissä tilanteissa periä matkustajalta nykyistä suuremman peruutusmaksun. Matkustajalle olisi myös annettava yksityiskohtaiset tiedot tarjottavista matkapalveluista ja muista matkapakettiin liittyvistä seikoista. Näiden ennakkotietojen tulisi sisältyä myös sopimukseen tai varausvahvistukseen. Lisäksi elinkeinonharjoittajan tulisi antaa matkustajalle ennen sopimuksen tekemistä tietoja matkustajan lakiin perustuvista oikeuksista vakiotietolomakkeella. Laissa uutta olisi myös se, että matkustajalla voisi olla oikeus saada erillinen korvaus niin sanotusta ”matka- tai lomanautinnon menetyksestä” sillä perusteella, että matkapalveluissa on matkanjärjestäjästä johtuvia merkittäviä ongelmia tai virheitä. Virhe voi olla esimerkiksi se, että hotelli vaihtuu, hotellihuone on heikompitasoinen kuin alkuperäinen varauksen mukainen huone, ilmoitettuja retkiä tai ohjelmapalveluja ei järjestetä tai matkustaja sairastuu vakavasti matkapakettiin sisältyneen ruokatarjoilun vuoksi. Aiheesta ja lain yksityiskohdista lisää täällä. Lisätietoa: Sami Hämäläinen, lakimies p. 09 6220 200