Kummankin sopimuksen voimassaolo päättyy 31.1.2018. Sopijapuolet ovat sopineet neuvottelupäiviä tammikuun loppuun asti. MaRa tiedottaa jäsenyrityksilleen neuvottelujen edistymisestä.