MaRa ja PAM ovat keränneet palautetta nuorille suunnatusta kesäharjoitteluohjelmasta.Tutustu työelämään ja tienaa sai palautekyselyssä kehuja niin harjoittelijoilta kuin perehdyttäjiltäkin.

Kyselyyn vastanneet harjoittelijat antoivat Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelmasta erittäin hyvää palautetta. Vastaajista peräti 99 prosenttia oli tuntenut itsensä tervetulleeksi työpaikalla ja 94 prosenttia suosittelisi kokemusta myös kaverille. 98 prosenttia harjoittelijoista oli tyytyväisiä työtehtäviin annettuun perehdytykseen. Valtaosa harjoittelijoista (76 %) koki työharjoittelun niinkin mieluisana, että piti hotellissa tai ravintolassa työskentelyä mahdollisena tulevaisuudessa.

Myös perehdyttäjät antoivat hyvää palautetta ohjelmasta. Vastaajista 97 prosenttia toivoi harjoittelijoita työpaikoilleen myös tulevina kesinä. Niin ikään 97 prosenttia koki harjoittelijoiden saaneen kokemusta alan tarjoamista työmahdollisuuksista. Kehujen keskellä perehdyttäjät näkivät myös pientä parantamisen tarvetta: 24 prosenttia vastaajista kaipasi lisää aikaa harjoittelijoiden perehdyttämiseen.

Palautekyselyyn vastasi 39 perehdyttäjää ja 105 harjoittelijaa. Vastanneista harjoittelijoista 63 prosenttia oli peruskoululaisia ja 35 prosenttia lukiolaisia. Kymppiluokkalaisia ja valmentavassa koulutuksessa olevia oli molempia 1 prosentti vastaajista.

Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelma on peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille, lukiolaisille ja valmentavassa koulutuksessa oleville nuorille tarkoitettu kahden viikon palkallinen työharjoittelu. Ohjelman tarkoituksena on antaa nuorelle mahdollisuus tutustua työelämään ja alan yrityksiin ammattitaitoisen henkilökunnan rinnalla. MaRa ja PAM ovat sopineet harjoitteluohjelmasta myös kesäksi 2019 marava-työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa MaRan jäsenyrityksissä.